จุดเด่นบริการ

เพียงเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ประเภทสะสมทรัพย์ สกุลเงิน USD
กับธนาคารกรุงเทพ สำหรับใช้เป็นบัญชีรับ-จ่ายเงินจากการเทรดทองคำด้วยสกุลเงิน USD

ลดต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ต้องแปลงค่าเป็นเงินบาททุกครั้งเมื่อมีการเทรดทอง

รับทราบผลตอบแทนชัดเจน

ช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสที่อาจจะสร้างกำไร

สะดวกในการลงทุน

สามารถใช้บัญชี FCD สำหรับการเทรดทองคำผ่านแอปพลิเคชันของร้านทองที่ร่วมให้บริการ

รายละเอียดบริการ

อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุน สำหรับบุคคลไทยและชาวต่างชาติ
เริ่มต้นง่ายๆ
  • การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของร้านทองที่ร่วมให้บริการ และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” 


  • การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ติดต่อสาขาให้บริการบัญชี FCD โดยยื่น “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” พร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด


กรณีที่คุณมีบัญชี FCD ประเภทสะสมทรัพย์ สกุลเงิน USD อยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของร้านทอง เพื่อรับ “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” และนำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมสมุดบัญชี FCD เอกสารแสดงตน มาติดต่อสาขาที่ให้บริการบัญชี FCD ทั่วประเทศ เพื่อสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคาร


คุณสามารถเริ่มใช้บัญชี FCD เทรดทองคำด้วยสกุลเงิน USD ผ่านแอปพลิเคชันของร้านทองที่ร่วมให้บริการได้ภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารข้างต้นที่สาขา

สะดวกขั้นกว่าด้วยบริการบนโมบายแบงก์กิ้ง

คุณสามารถเพิ่มบัญชี FCD สกุลเงิน USD ประเภทสะสมทรัพย์กับโมบายแบงก์กิ้ง ได้ด้วยตนเองทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-23.00 น. และเมื่อผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ

  • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีเงินบาทและบัญชี FCD ของตนเองได้*

*หมายเหตุ

สำหรับการให้บริการระยะแรก

  • บุคคลไทย ให้บริการเฉพาะบัญชี FCD สกุลเงิน USD และโอนได้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อรายการ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ในวันทำการธนาคาร
  • บุคคลต่างชาติ ยังไม่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีได้ที่สาขาที่ให้บริการบัญชี FCD ทั่วประเทศ หรือ โอนเงินจากบัญชี FCD เข้าบัญชีเงินบาทของตนเองได้ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน