จุดเด่นบัญชี

สบายใจ ไร้กังวล

ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่ต้องคอยปรับยอด หมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ยุคใหม่

ทางเลือกสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์เป็นประจำ โดยที่ยังสามารถจัดการธุรกรรมการเงินอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน

สะดวกสบาย

พิมพ์รายการบัญชีฉบับย่อได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

นิยามใหม่ของการฝากเงินสะสมทรัพย์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ต้องคอยปรับยอด หรือหมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย และยังสามารถพิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็ม
บริการธุรกรรมการเงิน
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

 • ฝากเงินสด เข้าบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ถอนเงินสด ออกจากบัญชีได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ขอรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • ธนาคารจะส่งใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณทางอีเมลตาม e-mail address ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารทุก 3 เดือน
  • ติดต่อขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ
  • ทำรายการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Mini-Statement) ย้อนหลังได้ 7 รายการล่าสุด ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ตรวจสอบและพิมพ์รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน)

 

 • โอนเงิน เลือกทำรายการโอนเงินได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ
  • บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333
  • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
  • สาขาธนาคารกรุงเทพ (โปรดแสดงบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร)

 

 • ธุรกรรมอื่นๆ
  • หากบัตรเดบิต บีเฟิสต์สูญหาย ท่านสามารถแจ้งอายัดบัตรผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรณีต้องการปิดบัญชี ท่านสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยนำบัตรเดบิต บีเฟิสต์ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
  • กรณีต้องการปรับเปลี่ยนประเภทบัญชี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (Statement Savings) แล้ว สามารถขอเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทมีสมุดคู่ฝากได้ โดยติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชี
การเปิดบัญชีใหม่
เพียง 500 บาท ก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝากได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่คุณสะดวก
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก 

บุคคลต่างชาติ

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ