คำแนะนำการเปิดวงเงินซื้อสินค้า/บริการบัตรเดบิต


คุณสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการซื้อสินค้า/บริการด้วยตนเอง ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้

เมนูลัดสำหรับวงเงินซื้อสินค้าและบริการ


  1. โทร. 1333
  2. เลือกภาษา (กด 1 ภาษาไทย / 2 ภาษาอังกฤษ)
  3. กด 1 – สอบถามข้อมูลทางบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน เติมเงินมือถือ หรือซื้อสมุดเช็ค
  4. กด 2 – สอบถามและเปลี่ยนแปลงวงเงินบัตร
  5. กด 2 – สอบถามและเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าต่อวันของบัตรบีเฟิสต์
  6. กดหมายเลขบัตร 16 หลัก
  7. กดรหัสประจำตัว 4 หลัก สำหรับบัตรวีซ่า และ 6 หลัก สำหรับบัตรทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
  8. กด 1 – เปลี่ยนแปลงวงเงินซื้อสินค้าต่อวัน
  9. กดเลือกวงเงินที่ต้องการซื้อสินค้าได้ต่อวัน

 

กด

วงเงินซื้อสินค้า/บริการต่อวัน (บาท)

1

5,000

2

20,000

3

50,000

4

100,000

5

150,000

6

ระงับวงเงิน

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน