คำแนะนำในการใช้เช็ค

ธนาคารกรุงเทพใช้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสูงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการให้บริการเช็คเพื่อให้คุณได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

การตรวจสอบเช็คและข้อมูลในเช็คด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพใช้เทคโนโลยีการบันทึกและอ่านข้อมูลอยู่บริเวณส่วนล่างของเช็คในแนวนอน พื้นที่ส่วนนี้เรียกว่า "แถบว่าง" (Clear Band) จะมีบันทึกเลขที่เช็ค รหัสธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร เลขที่บัญชี จำนวนเงินที่สั่งจ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตรวจสอบยืนยันกับข้อมูลเช็คอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดของศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พื้นที่ต้องห้าม
เพื่อให้เช็คของคุณทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์ เขียน ขูด ลบ หรือประทับตราทุกประเภท บริเวณแถบว่าง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพับเช็คหรือทำให้เช็คเปียกชื้นทั้งด้านหลังของเช็ค
"เช็ค" ให้แน่ใจก่อนส่งมอบ
เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าในการตรวจสอบและจ่ายเงินตามเช็ค ก่อนส่งมอบเช็คทุกครั้ง โปรดลงลายมือชื่อ ให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร พร้อมทั้งตรวจดูว่าได้กรอกข้อความที่จำเป็นให้ถูกต้องและครบถ้วน
ขีดคร่อมเช็คไว้ปลอดภัยกว่า
การขีดเส้นขนาน 2 เส้นไว้ที่มุมบนด้านซ้ายของเช็ค หมายความว่าเช็คฉบับนั้นผู้สั่งจ่ายต้องการให้ผู้รับเงินตามเช็คนำไปฝากเข้าบัญชี ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดโดยตรง และหากท่านเขียนข้อความว่า "ห้ามเปลี่ยนมือ" หรือ "A/C Payee Only" ไว้ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้นดังกล่าว เป็นการเจาะจงว่าให้ผู้ทรงเช็คฝากเข้าบัญชีตามชื่อผู้รับเงินที่ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้น การระบุคำสั่งไว้บนเช็คเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นแอบอ้างสิทธินำเช็คไปเบิกเงินในกรณีที่เช็คสูญหายหรือถูกโจรกรรม
การยกเลิกเช็ค
  • หากต้องการระงับการจ่ายเงินตามเช็คที่ออกไปแล้ว โปรดติดต่อขอยกเลิกที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้ด้วยตนเอง
  • หากต้องการสอบถามผลการเรียกเก็บเงิน สามารถติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333
เช็คหาย ทำอย่างไรดี
หากเช็คที่คุณได้รับมาเกิดสูญหายหรือถูกโจรกรรม ควรแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและเก็บสำเนาบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ให้ผู้สั่งจ่ายเป็นหลักฐานยื่นต่อธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ