ลงทุนง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

ลงทุนง่าย ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

เพิ่มความสะดวกในการลงทุนได้ทุกที่ ด้วยแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ


  • เพิ่มบัญชีกองทุน
  • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  • ทำแบบประเมินความเหมาะสมด้านการลงทุน / แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
  • ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี


ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ 
ได้ที่


  

สมัครง่ายๆ ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง หรือสมัครได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ


ครบทุกความต้องการด้านการลงทุนกับ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง


  • เพิ่มบัญชีกองทุน
  • ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  • สอบถามยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ
  • เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

สมัครง่ายๆ แบบออนไลน์ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือสมัครได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพเครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ