วิธีใช้เครื่องเอทีเอ็มให้ปลอดภัย

12 เคล็ดลับง่ายๆ ในการเก็บรักษาเงินในบัญชีให้ปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องเอทีเอ็ม พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูล (Skimming) และวิธีป้องกันการโจรกรรมทางเอทีเอ็ม

 

 1. อย่าหลงเชื่อทำธุรกรรมตามขั้นตอนที่มีผู้อื่นบอกให้ทำตามโดยที่คุณไม่เข้าใจ หรือแนะนำให้ทำธุรกรรมที่คุณไม่คุ้นเคยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เพราะมิจฉาชีพบางกลุ่มพยายามหลอกลวงคุณให้เชื่อว่าคุณจะได้รับเงิน หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลบางอย่างผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งในความเป็นจริง การทำธุรกรรมทั้งหมด หรือการสมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็มต้องกระทำด้วยตนเองและตามความสมัครใจ เท่านั้น
 2.  

 3. อย่ามอบบัตรเอทีเอ็มให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และควรระมัดระวังบุคคลที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องขณะทำรายการ
 4.  

 5. ใช้มือบังแป้นกดรหัสส่วนตัวขณะทำรายการ เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพหรือกล้องแอบถ่ายมองเห็นรหัสส่วนตัวของเราได้
 6.  

 7. ใช้ลำตัวบังขณะทำรายการ เพื่อไม่ให้บุคลอื่นแอบดูจากทางด้านหลัง
 8.  

 9. พยายามใช้เอทีเอ็มเครื่องเดิมเป็นประจำ เพราะหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจะสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 10.  

 11. หากจำเป็นต้องใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ไม่ใช่เครื่องซึ่งใช้ประจำ ให้สังเกตว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมติดอยู่ที่ตัวเครื่องหรือไม่ หากเลือกได้ควรเลือกทำรายการจากเครื่องที่ใหม่ที่สุด ซึ่งมีการติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
 12.  

 13. เลือกใช้เครื่องเอทีเอ็มที่ติดตั้งในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย ไม่ใช่ที่เปลี่ยว เช่น ตามร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือในสาขาของธนาคาร เป็นต้น
 14.  

 15. สังเกตให้ดีว่ามีการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดของธนาคารหรือไม่ ซึ่งมิจฉาชีพอาจมีการติดกล่องใส่ใบปลิวบริเวณเครื่องเพื่อซ่อนกล้อง หากพบไม่ควรใช้เครื่องดังกล่าว และควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
 16.  

 17. หากเครื่องเอทีเอ็มเกิดขัดข้องและบัตรติดอยู่ในเครื่อง โปรดแจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันที
 18.  

 19. บางครั้งมิจฉาชีพอาจจงใจทำให้เครื่องเอทีเอ็มขัดข้อง เพื่อให้เจ้าของบัตรใช้เครื่องใกล้เคียงที่ติดตั้งระบบโจรกรรมข้อมูลไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้ใช้เครื่องที่อยู่ในบริเวณห่างไกลออกไป
 20.  

 21. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีถอนเงินจำนวนมากตามลำพัง หรืออยู่ในบริเวณที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
 22.  

 23. สมัครใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ บัตรเดบิตใบแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยล้ำสมัย ด้วยไมโครชิพ EMV เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัตรของคุณจะปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการโจรกรรมทางเอทีเอ็ม
มิจฉาชีพขโมยข้อมูลบนบัตรเอทีเอ็มอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพช่วยป้องกันคุณจากภัยการโจรกรรมทางเอทีเอ็มอย่างไร
มิจฉาชีพจะนำข้อมูลที่ขโมยมาไปใช้ทำอะไร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ