ปลอดภัย ไร้กังวลกับปัญหา Heartbleed

เนื่องด้วยมีการพบปัญหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ OpenSSL ที่เรียกว่า Heartbleed ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ข้อมูลส่วนตัวทางการเงินของผู้ใช้งานถูกขโมย ธนาคารไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบ คุณจึงสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างปลอดภัย


ธนาคารขอเรียนให้คุณทราบว่า บริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ OpenSSL ซึ่งพบปัญหาช่องโหว่ที่เรียกว่า Heartbleed สำหรับซอฟต์แวร์ OpenSSL เวอร์ชั่น

 

  • 1.0.1
  • 1.0.1:beta1 ถึง 1.0.1:beta3
  • 1.0.1a ถึง 1.0.1f
  • 1.0.2-beta1

 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านทางซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่กล่าวข้างต้นถูกขโมยได้ โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

  • https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-0160
  • https://www.thaicert.or.th/alerts/admin/2014/al2014ad002.html

 

ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบกับบริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารแต่อย่างใด และคุณยังคงสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างปลอดภัยเช่นเดิม

 

อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า จึงมีการตรวจสอบความปลอดภัยของบริการอย่างสม่ำเสมอ และขอแนะนำให้คุณเปลี่ยน Password ของบริการให้มีความแตกต่างจากบริการอื่นๆ นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือนการเข้าสู่บริการของธนาคาร รวมทั้ง SMS ที่ได้รับจากธนาคารเป็นประจำ ซึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติการใช้งานของตนเองและป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่ง
 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ