การขโมยข้อมูลไปใช้ซื้อของออนไลน์

เรียนรู้วิธีป้องกันและรับมือกับซีเซิร์ฟ (CSRF) ความเสี่ยงที่แฮคเกอร์สามารถปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวทางการเงินของคุณไปใช้

 

แฮคเกอร์หรืออาชญากรทางอินเทอร์เน็ตสามารถปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์ เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานธนาคารอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย ศึกษาวิธีปกป้องตัวคุณเองจากภัยคุกคามนี้

 

คุณกำลังเสี่ยงต่อภัยจากอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่

 

  1. หลังจากทำธุรกรรมออนไลน์ คุณยังคงใช้งานเบราเซอร์เดิมต่อไป โดยไม่ได้คลิกล็อกออฟเพื่อออกจากระบบหรือไม่
  1. คุณเคยใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในขณะที่กำลังเปิดเว็บไซต์อื่นๆ หรือไม่

 

หากคำตอบของคุณคือ "ใช่" นั้นหมายความว่า คุณกำลังเสี่ยงต่อภัยจาก "การปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์"

ทำอย่างไรจึงจะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
การปลอมแปลงคำขอทำธุรกรรมระหว่างเว็บไซต์ คืออะไร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ