URL เว็บไซต์ของธนาคาร

รู้ไว้...มั่นใจทุกครั้ง ธนาคารใช้ www.bangkokbank.com เป็นชื่อเว็บไซต์หลักในการสื่อสาร และจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์อื่นๆ อีก 4 URL เพื่อป้องกันการหลงเข้าไปในเว็บไซต์ปลอม ควรตรวจดูชื่อเว็บไซต์ธนาคารให้ถูกต้อง


ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันที่อยู่เว็บไซต์ของธนาคารมี 4 URL ดังนี้คือ

 

www.bangkokbank.com

www.bangkokbank.co.th

www.bangkokbank.net

www.bbl.co.th

 

ธนาคารใช้ www.bangkokbank.com เป็นชื่อเว็บไซต์หลักในการโฆษณาและสื่อสาร และจดทะเบียนชื่อ เว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อความสะดวกและรักษาสิทธิ์ของธนาคารในการใช้ชื่อเว็บไซต์เหล่านั้น


ธนาคารขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสเอทีเอ็ม หรือรหัสบัตรเครดิต เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตหรืออีเมลโดยเด็ดขาด และธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลเหล่านี้จากคุณ


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการใช้เว็บไซต์ของธนาคาร โปรดติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร. 1333

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ