รายละเอียดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคสหกิจศึกษา

ประจำปี 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาฝึกงาน

 

 • ภาคสหกิจศึกษา ภาค 1 ประมาณ 80 วัน ช่วงเดือนสิงหาคม–ธันวาคม
 • ภาคสหกิจศึกษา ภาค 2 ประมาณ 80 วัน ช่วงเดือนมกราคม–เมษายน
 • ภาคสหกิจศึกษาอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสมในการปิด-เปิดภาคเรียนของสถานศึกษา)

 

สถานที่ฝึกงาน

 

 • สำนักงานใหญ่สีลม
 • สำนักงานพระราม 3
 • สำนักงานพระราม 9
 • สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
 • สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

กำหนดการรับสมัคร

 

ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น โดยระบุภาคการศึกษาหรือช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน

* ธนาคารสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อสัมภาษณ์กับผู้บริหารของสายงานที่มีความพร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

 

ลงทะเบียนล่วงหน้า

 


หมายเหตุ:

 

 • นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงานตามช่วงเวลาที่ประกาศ
 • การฝึกในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ประกาศ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
 • ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการจัดรับนักศึกษาพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้
 • ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวลักษณ์ ชีวมงคล โทร. 063 213 4315 หรือ (66) 0 2296 8170

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170