สินเชื่อบัวหลวง

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพื่อนคู่คิด ของคนฝันอยากมีบ้าน

 

1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
 • มอบวงเงินสินเชื่อสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน 
 • พนักงานประจำผ่อนชำระได้นานสูงสุด 35 ปี ระยะเวลากู้ รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • เลือกผ่อนชำระด้วยรูปแบบการผ่อนที่ตรงใจได้ 2 แบบ ทั้งแบบคงที่และแบบขั้นบันได
 • รับสิทธิ์สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
   
   

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ต่อเติมความสุขได้ครบทุกแผน ทั้งตกแต่ง ซ่อมแซม หรือเลือกใช้จ่ายได้ตามใจ

 

1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด*
  • 100% ตามมูลค่าการใช้จ่ายแต่ละวัตถุประสงค์ และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศ ธปท.
  • ไม่เกิน 6 ล้านบาท (กรณีกู้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน และไม่เกิน 2 ล้านบาท)
 • *ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้และหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อของธนาคาร
 • ระยะเวลาผ่อนชำระคืน
  • ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 10 ปี (เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวสูงสุด 5 ปี)
  • ผ่อนชำระแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • รับสิทธิ์สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)
   

 

หมายเหตุ :

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
 

 

สินเชื่อบ้านที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรที่มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ หรือนักบิน

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

โอกาสดีๆ สำหรับพนักงานประจำผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน