BangkokBankM-Debit-Update

ช็อปจุใจ พร้อมฟินกับส่วนลด

รับส่วนลด 5%

เมื่อช็อปสินค้าราคาปกติในห้างฯ เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป หรือกรูเมต์ มาร์เก็ต 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับ M POINT สูงสุด X 2

เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท (25 บาท = 1 M POINT)

แลกรับส่วนลดสูงสุด 25%

เมื่อแลกคะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ

แลกคะแนนสะสม

800 M Point = 100 บาท คูปองส่วนลดแทนเงินสด ช็อปได้ทันที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บัตรเดบิตร่วมเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป มาพร้อมการรองรับการใช้งาน 2 รูปแบบ


ได้แก่ บัตรเดบิต Bangkok Bank M Visa และ บัตรเดบิตดิจิทัล Bangkok Bank M Visa (รูปแบบบัตรพลาสติก และรูปแบบ Virtual Card)
ที่จะรองรับการทำธุรกรรมที่หลากหลายของสาวกนักช็อป 

บัตรเดบิต Bangkok Bank M Visa

  • ช็อปสะดวก ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าทั่วประเทศที่มีเครื่องหมาย  และ ณ ร้านค้าทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ด
  • ถอนเงิน โอนเงิน จ่ายค่าบริการและอีกหลากหลายธุรกรรมด้วย CHIP & PIN 6 หลักที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นทั่วประเทศและเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย 
  • คล่องตัวทุกการใช้จ่ายด้วยฟังก์ชัน Contactless    เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระค่าสินค้า/บริการได้ทันที

 

บัตรเดบิตดิจิทัล Bangkok Bank M Visa (รูปแบบ Virtual)

  • สมัครบัตรได้ง่ายๆ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทันที ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  • เพื่อความปลอดภัย ข้อมูลบัตรเดบิต ได้แก่ ข้อมูลหมายเลขบัตร วันหมดอายุบัตร และรหัส CVV จะปรากฏบน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  • จัดการบัตรเดบิตด้วยตนเอง โดยสามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราว (Enable - Disable Card Usage) ปรับเปลี่ยนวงเงินชำระค่าสินค้า/บริการ ออกบัตรทดแทน อายัดบัตร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

 

บัตรเดบิตดิจิทัล Bangkok Bank M Visa (รูปแบบบัตรพลาสติก)

  • ช็อปสะดวก ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าทั่วประเทศที่มีเครื่องหมาย  และ ณ ร้านค้าทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ด
  • ถอนเงิน โอนเงิน จ่ายค่าบริการและอีกหลากหลายธุรกรรมด้วย CHIP & PIN 6 หลักที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ ถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นทั่วประเทศและเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย 
  • คล่องตัวทุกการใช้จ่ายด้วยฟังก์ชัน Contactless    เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระค่าสินค้า/บริการได้ทันที

4 ขั้นตอนชำระเงินง่ายๆ ด้วย Contactless

สำหรับบัตรเดบิตแบบพลาสติก จะมีฟังก์ชัน Contactless ที่มีเครื่องหมาย เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ได้ทุกที่ทั่วโลก ชำระค่าสินค้า/บริการได้สูงสุดโดยไม่ต้องเซ็นสลิป 1,500 บาท/ครั้ง (กรณีหากมียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาท/ครั้ง จะต้องใช้วิธีเสียบบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรจะต้องเซ็นสลิป หรือใส่รหัส (PIN) ตามปกติ)

1. มองหาสัญลักษณ์ ณ จุดขาย และแจ้งพนักงานร้านค้าเพื่อชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล รูปแบบบัตรพลาสติก

2. ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะชำระก่อนแตะบัตร หากพบว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ให้แจ้งพนักงานแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องทันที

3. แตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่านบัตร Contactless เพื่อชำระเงิน

4. แตะบัตรค้างไว้จนเห็นข้อความอนุมัติ (Approved) หรือไฟสีเขียว หรือเสียงสัญญาณปรากฏที่หน้าจอ สามารถเก็บบัตรคืนได้ทันที และรับใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์

รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ Welcome E-Coupon


ไอเทมนักช็อป ยิ่งใช้ ยิ่งฟิน รับส่วนลด และคะแนนสะสม M Point ทุกการใช้จ่าย

การใช้บัตรทำธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม

เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

เครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับชิปการ์ด*

บัวหลวงโฟน โทร. 1333

โมบายแบงก์กิ้ง

ใช้ถอนเงินสด

-

-

โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือโอนเงินไปยังธนาคารอื่น

√****

√**

-

ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับบัตร สูงสุด 10 บัญชี

√****

-

ซื้อ-ขาย สอบถามยอด หน่วยลงทุนกองทุนรวม

√***

-

√***

-

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวม

-

-

√***

-

ชำระภาษีและค่าสาธารณูปโภค

-

-

ชำระค่าสินค้าและบริการ

-

-

เติมเงินมือถือ

-

-

เปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN)

-

-

-

กำหนดวงเงินในการถอน/โอนเงิน ได้สูงสุด 500,000 บาท/วัน*****

-

-

-

กำหนดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าต่างๆ ได้สูงสุด 150,000 บาท/วัน

-

-

อายัดบัตรเดบิต

-

-

 
 
 
 
 
 
 
 


* เครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับชิปการ์ดในต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย  สำหรับบัตรเดบิตดิจิทัล ประเภท TPN Visa
**โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพไปยังบุคคลที่ 3 ต้องลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงเทพก่อนใช้บริการ และไม่สามารถทำรายการโอนเงินไปยังธนาคารอื่นได้
***ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีของบลจ.บัวหลวง และกองทุนทุกประเภทของบลจ.บางกอกแคปปิตอล
****สำหรับเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรชิปการ์ด และตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
*****สำหรับการกำหนดวงเงินในการถอน/โอน มากกว่า 200,000 บาท/วัน ต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินที่สาขาก่อนใช้บริการ

หมายเหตุ การยกเลิกบัตร ติดต่อสาขาธนาคารเท่านั้น
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า

บริการบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการบัตรเครดิต

บริการบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม บริการบัตรเครดิต

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ