ชำระค่าทองคำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ที่ร้านทองฮั่วเซ่งเฮง จินฮั้วเฮง แม่ทองสุก ทองใบเยาวราช GCAP วายแอลจี และ ออสสิริส

ปลอดภัย ไร้กังวล

ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องถือเงินสดจำนวนมากเพื่อนำไปซื้อทองคำ และทำรายการได้อย่างรวดเร็ว ในสภาวะราคาทองคำเกิดการเปลี่ยนแปลง

สะดวกสบาย 

ไม่ต้องซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือถอนเงินสดไปสำรองล่วงหน้า

วงเงินสูง

วงเงินใช้จ่ายสูงถึง 999,999,999 บาทต่อวัน และเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดวงเงินใช้จ่ายประจำวัน เพียงติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่คุณมีบัญชี

ข้อมูลการสมัครบัตรเดบิต Purchasing Card

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครใช้บริการบัตรเดบิต Purchasing Card ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีหักบัญชีสะสมทรัพย์) หรือ
  • สำเนาใบรับสมุดเช็ค (กรณีหักบัญชีกระแสรายวัน)
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท
วิธีการใช้บัตร

1. แคชเชียร์ทำรายการตามจำนวนธุรกรรมผ่านบัตร จากนั้นคุณต้องกดรหัสประจำตัว (PIN) และ ลงลายมือชื่อบนเซลล์สลิป

2. ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของคุณทันทีที่ทำรายการ

3. รับทองคำและเก็บเซลส์สลิป (แสดงยอดรายการซื้อและค่าธรรมเนียมการทำรายการ) ไว้เป็น หลักฐาน

4. เมื่อทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะส่ง SMS ให้คุณ ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งลงทะเบียนไว้กับธนาคาร เพื่อยืนยันการทำรายการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร ธนาคารกรุงเทพ โทร. (66)0 2638 4222

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเดบิต Purchasing Card
การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ