สิทธิประโยชน์

ยิ่งช้อป ยิ่งรูด
ยิ่งได้บินฟรี

ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุก 20 บาท รับ 1 airasia point และรับ airasia points 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายกับแอร์เอเชีย สะสมคะแนนไว้จ่ายค่าตั๋วแทนเงินสด

รับสิทธิเป็นสมาชิก

ระดับ Platinum ของ airasia rewards ทันที

แบ่งชำระสบายๆ

แบ่งชำระสบายๆ กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ airasia.com

บัตรเดียว ฟรีเป็นขบวน

ฟรี ที่นัง Hot Seat
ฟรี บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
ฟรี เครื่องดื่มบนเครื่อง

ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว

สมัครวันนี้! ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก และยกเว้นในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทต่อปี 
สิทธิประโยชน์
 • airasia points ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 airasia point (*1), (*2)
  • สะสมเพื่อแลกเที่ยวบินแอร์เอเชีย หรือใช้แทนเงินสดจ่ายค่าโรงแรม กิจกรรม แพ็กเกจท่องเที่ยว อาหาร ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com/rewards
 • รับคะแนน airasia points สูงสุด 10 เท่า
  • รับคะแนน 3 เท่า จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย โรงแรม แพ็กเกจเที่ยวบิน+โรงแรม (SNAP) สั่งอาหารเดลิเวอรี่ บริการรถรับ-ส่ง และอื่นๆ ที่ airasia.com, airasia Super App และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารแอร์เอเชีย (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนนต่อบัตรต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ไม่รวมรายการซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่น)
  • รับคะแนนสูงสุด 7 เท่า จากค่าบัตรโดยสารทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณเมื่อเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก จากสิทธิการเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards
 • Priority Booking รับสิทธิสำรองที่นั่งโปรโมชั่นก่อนใคร (*6)
  • ซื้อบัตรโดยสารเริ่มต้น 0 บาทก่อนใคร 24 ชั่วโมง สำหรับโปรโมชั่น BIG Sales
  • แลก airasia points เป็นบัตรโดยสารโปรโมชั่น Final Call Sales ก่อนใคร 7 วัน
 • รับสิทธิเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards ทันที (*3)
  • ทุกการใช้จ่าย 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณ รับคะแนน airasia points สูงสุด 7 airasia points สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก
   • รับคะแนนสูงสุด 5.5 airasia points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Low Fare
   • รับคะแนน 7 airasia points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Premium Flex/Premium Flat Bed
  • รักษาสถานะสมาชิก Platinum ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 100,000 บาทต่อปี และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชียอย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี (นับยอดใช้จ่าย 12 เดือน นับจากเดือนที่บัตรได้รับการอนุมัติของทุกปี)
  • หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไข airasia rewards ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทางกับสายการบินอย่างเดียวเท่านั้น

      ตรวจสอบสถานะสมาชิก ยอดคะแนน airasia points สะสม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com/rewards

 • แบ่งชำระสบายๆ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com
  ดอกเบี้ย 0%, 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ www.airasia.com (*4)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (ไม่ได้รับคะแนน airasia points)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (รับคะแนน airasia points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
 • บัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (*5) จำนวน 2 ใบในปีแรก
  • บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ
  • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
   (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
   • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
   • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
 • บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat (*5) จำนวน 2 ใบ ในปีแรก
  • บริการเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ
  • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
   (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
   • รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
   • รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
 • บัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท (*5) จำนวน 6 ใบ ในปีแรก
  • บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เพียงแสดงบัตรกำนัล และบัตรโดยสาร ที่มีชื่อสกุลตรงกัน แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อใช้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
   (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
   • รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 6 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
   • รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 12 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
 • Xpress Check In (*6)
  บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ที่สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และกระบี่
 • Xpress Boarding (*6)
  บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แก่พนักงานที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของทุกสนามบินในประเทศไทย
 • Xpress Baggage (*6)
  บริการรับกระเป๋าก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์

(*1) การรับคะแนน airasia points

 • ทุก 20 บาท ได้รับ 1 คะแนน airasia points ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยคำนวณจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย จากร้านค้าและสถานบริการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่นับรวมรายการแบ่งชำระบัตรโดยสารแอร์เอเชีย 0% นาน 3 เดือน ยอดใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ บางจาก และเอสโซ่ ตามโปรโมชั่น Cash Back 3% รายการหักชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รายการซื้อหน่วยลงทุน ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอื่นๆ และรายการใช้จ่ายที่ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)
 • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศตาม Merchant Category Code (MCC) 5541, 5542 จะได้รับคะแนนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบบัญชีเดียวกัน และห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตาม Merchant Category Code (MCC) 5310, 5411 ที่กำหนดจะได้รับคะแนนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบบัญชีเดียวกัน โดยการให้คะแนนสะสมในหมวดร้านค้าข้างต้นจะให้ภายในวันสิ้นสุดรอบบัญชี
 • คะแนน airasia points จะถูกคำนวณรวมบัตรหลักและบัตรเสริม ตามบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 • บัตรนี้ไม่ได้รับคะแนนสะสม Thank You หรือคะแนนสะสม Premium ของธนาคาร
 • หากผู้ถือบัตรมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกว่า 1 ใบ บัตรเครดิตอื่นๆ ของธนาคารยังสามารถสะสมคะแนน แลกของกำนัล และแลกไมล์เดินทางของสายการบินต่างๆ ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์หลักของบัตรที่ใช้จ่าย
 • คะแนน airasia points ไม่สามารถโอนเป็น Thank You Points แลกของสมนาคุณของธนาคารหรือเงินสดได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกบัตรอื่นของธนาคารกรุงเทพได้
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือคืนสินค้า/บริการ หรือสาเหตุอื่นๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนคะแนนสะสม airasia points ที่ธนาคารได้นำส่งแก่ airasia rewards ไปแล้ว หรือคะแนนสะสม Thank You Rewards กรณีที่คะแนนสะสม airasia points ที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้เรียกคืน โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนคะแนนที่เรียกคืนให้ผู้ถือบัตรทราบ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนน airasia points เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีการผิดนัดชำระและค้างชำระ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(*2) การสะสมคะแนน และแลกคะแนน airasia points

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแอร์เอเชียโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร
 • หมายเลขสมาชิก airasia จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเป็นผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 • กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีสมาชิกเป็นครั้งแรกที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com เพื่อเริ่มสะสมคะแนน airasia points
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิก airasia คะแนน airasia points คงเหลือ และทำรายการแลกคะแนนได้ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com
 • คะแนน airasia points มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคะแนนโอนเข้าบัญชี
 • การแลกคะแนน airasia points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ airasia rewards
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia rewards กำหนด โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com

(*3) รายละเอียดรับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards

 • รับคะแนน airasia points เพิ่ม นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์หลักของบัตร ซึ่งจะคำนวณจากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย BIGLIFE Sdn. Bhd. โดยจะคำนวณยอดการใช้จ่าย ณ วันที่คะแนนถูกโอนให้กับสมาชิกหลังจากการเดินทางหรือหลังจากทำเรื่องขอรับคะแนน airasia points ย้อนหลัง
 • คำนวณคะแนนจากสถานะสมาชิก ค่าบัตรโดยสาร ประเภทบัตรโดยสาร และค่าบริการเสริม ได้แก่ บริการสั่งอาหารบนเที่ยวบินล่วงหน้า บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ยกเว้นบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่น
 • คะแนน airasia points จะถูกโอนภายใน 5 วัน หลังจากวันที่เดินทางถึงปลายทางแล้ว หรือภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ทำเรื่องขอรับคะแนน airasia points ย้อนหลัง
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุหมายเลขสมาชิก airasia ทุกครั้ง เมื่อซื้อบัตรโดยสารและบริการเสริม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia rewards กำหนด โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com

(*4) รายละเอียดการแบ่งชำระ Be Smart

 • ยอดแบ่งชำระต่อเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท และยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ
 • โปรแกรมแบ่งชำระ 0% ไม่ได้รับคะแนน airasia points ส่วนการแบ่งชำระ 0.74% จะได้คะแนน airasia points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(*5) รายละเอียดการใช้สิทธิบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat และบัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง

 • สำหรับผู้ถือบัตรใหม่ ธนาคารจัดส่งบัตรกำนัล จำนวน 10 ใบ ในคู่มือสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย
  • บัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ หรือไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
  • บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 2 ใบ สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่ออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย
  • บัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท จำนวน 6 ใบ สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
 • สำหรับผู้ถือบัตรที่ถือบัตรในปีถัดไป ธนาคารจัดส่งบัตรกำนัลให้ท่านทางไปรษณีย์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ตามรายละเอียดดังนี้

 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชียทุกสนามบินในประเทศไทย เพื่อรับสิทธิ
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง และบัตรโดยสาร แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อรับสิทธิ
 • บัตรกำนัล 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง สำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่านเท่านั้น
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(*6) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
สิทธิประโยชน์ระดับแพลทินัม
 • เพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจไปกับบริการช่วยเหลือส่วนบุคคล ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ (66) 0 2638 4000

  • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด บริการสอบถามเส้นทาง ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน หรือรถยกลาก

  • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล ประสานงานเชิญแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน

  • บริการเลขาส่วนตัว ผู้ช่วยชั้นเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองรถลีมูซีน จองรถเช่า จองภัตตาคาร สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ จองเที่ยวบิน และตรวจสอบตารางเที่ยวบิน จองบัตรชมภาพยนตร์ จองบัตรชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ ประสานงานจัดส่งดอกไม้เพื่อคนพิเศษและโอกาสพิเศษของคุณ

  • บริการให้คำแนะนำการเดินทาง บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้วันหยุดของคุณราบรื่นและน่าจดจำ เช่น การทำวีซ่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อหนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย หรือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ฯลฯ รวมถึงบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางทั่วประเทศ

  • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัย ให้ความช่วยเหลือประสานงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการประสานงานการซ่อมประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือติดต่อช่างกุญแจ เป็นต้น

 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2638 4000
สิทธิพิเศษจาก Mastercard Priceless Specials*
โปรแกรม Priceless Specials มอบข้อเสนอและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่เปลี่ยนสิ่งเล็กๆ หรือเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และทำให้วันของคุณพิเศษยิ่งขึ้น

 • ท่องเที่ยว
  รับสิทธิพิเศษ พักฟรีหนึ่งคืน หรือพัก 3 คืน จ่าย 2 คืน หรือพัก 4 คืน จ่าย 3 คืน กับโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือส่วนลดพิเศษจากสายการบินชั้นนำ คุณจะได้ท่องโลกกว้างอย่างสนุกสนาน พร้อมเรื่องราวดีๆ ที่จะจดจำไปอีกแสนนาน
 • กีฬา
  รับส่วนลดค่าออกรอบ 15% ในสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมที่ร่วมรายการ หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 • อาหาร
  รับสิทธิพิเศษ ฟรีอาหาร 1 มื้อ หรือส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารและภัตตาคารชื่อดัง
 • ช้อปปิ้ง
  รับส่วนลดทั้งร้านโดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือรับบัตรสมนาคุณเมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมตัวเลือกมากมายที่เรานำเสนอให้เฉพาะคุณ
 • บันเทิง
  รับข้อเสนอสุดพิเศษและเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง ร้อง เล่น เต้นรำกับเพื่อนฝูง หรือโปรแกรมสปา ทรีทเม้นท์ ที่เลือกสรรมาให้บริการกว่า 100 แห่งทั่วภูมิภาค รับรองได้ว่าข้อเสนอด้านบันเทิงของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ค้นหาประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นโอกาสพิเศษที่ประเมินค่าไม่ได้ ได้ที่ https://specials.priceless.com และ www.priceless.com

*สิทธิพิเศษนี้เป็นบริการของมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
airasia Rewards

เริ่มต้นสะสมคะแนน airasia points

 •  โปรดระบุอีเมลสำหรับใช้ในการสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในกรณีที่มีบัญชีสมาชิก airasia เดิมอยู่แล้วและต้องการผูกบัญชีสมาชิกเดิมคู่กับบัตรเครดิต โปรดระบุอีเมลของบัญชีสมาชิกเดิม ในขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร โดยธนาคารจะจัดส่งหมายเลขสมาชิก airasia ไปยังอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเป็นผู้สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
 • กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีสมาชิกเป็นครั้งแรก ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com เพื่อเริ่มสะสมคะแนน airasia points
 • กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก airasia แล้ว และมีหมายเลข airasia มากกว่าหนึ่งหมายเลข ท่านสามารถทำการรวมบัญชีได้ โดยส่งคำร้องและยืนยันข้อมูลที่ระบุตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ บัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง มาที่ askrewards@airasia.com พร้อมระบุ “ต้องการรวมบัญชี และแจ้งหมายเลขสมาชิก airasia ที่ต้องการใช้เป็นบัญชีหลัก”
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษารายละเอียดและโปรโมชั่นของ airasia rewards พร้อมทั้งการรับ – แลกคะแนน airasia points ได้ เพียงดาวน์โหลดและล็อกอินด้วยบัญชีสมาชิก airasia ของท่านบน airasia Super App และกดเข้าไปที่ “rewards” หรือไปที่ “บัญชีสมาชิก” ในกรณีต้องการดูประวัติการรับ - แลกคะแนน ตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือ และจัดการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต

แลกคะแนน airasia points
เปลี่ยนคะแนนให้เป็นการผจญภัยครั้งใหม่ เพราะคะแนนของคุณสามารถพาคุณออกไปท่องเที่ยวและลองใช้ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ได้มากกว่าเดิม

 • อัตราการแลกคะแนน airasia points
  • 100 airasia points = 7.5 บาท* เมื่อใช้จ่ายค่าเที่ยวบินแอร์เอเชียและการจองแพ็คเกจ SNAP
  • 125 airasia points = 7.5 บาท* สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ *อัตราแลกคะแนนอ้างอิงตามริงกิตมาเลเซีย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน
 • airasia points แลกอะไรได้บ้าง
  • โปรโมชั่น Final Call Sale แลกเที่ยวบินแอร์เอเชียในอัตราพิเศษที่มีทุกเดือน ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นอัตราแลกบัตรโดยสารที่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมสนามบินแล้ว ให้คุณสามารถใช้คะแนน airasia points แลกเที่ยวบินได้โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มในกรณีที่มีคะแนนเพียงพอ

   วิธีแลกเที่ยวบิน Final Call Sale: ดาวน์โหลดและล็อกอินที่ airasia super app > “rewards” > “แลก” ที่แถบด้านล่าง > “Final Call” > เลือกเส้นทาง และวันที่ต้องการเดินทาง > เลือกชำระค่าเที่ยวบินด้วยคะแนน airasia points ทั้งหมด หรือใช้คะแนน airasia points บางส่วนและชำระเงินเงินเพิ่ม
  • airasia rewards deal แลกดีลสุดฮอต ทั้งดีลอาหาร-เครื่องดื่ม และช้อปปิ้ง ไปจนถึง ความบันเทิง บริการต่างๆ และอีกมากมาย แลกดีลที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ทุกวัน

   วิธีแลก airasia rewards deals: ดาวน์โหลดและล็อกอินที่ airasia super app > “rewards” > “แลก” ที่แถบด้านล่าง > เลือกสินค้า บริการ หรือคูปองส่วนลดที่ต้องการ > ชำระด้วยคะแนน airasia points ทั้งหมด หรือใช้คะแนน airasia points บางส่วนและชำระเงินเงินเพิ่ม
  • ใช้คะแนน airasia points จ่ายแทนเงินค่าสินค้า/บริการต่าง ๆ บน airasia super app เช่น - เที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย (ยกเว้นแอร์เอเชีย เอ็กซ์) และสายการบินอื่น - แพ็กเกจ SNAP (เที่ยวบิน+โรงแรม) - โรงแรม - อาหารเดลิเวอรี่ โดยท่านสามารถใช้คะแนนง่าย ๆ ได้ทันทีในขั้นตอนการชำระเงิน

   วิธีใช้คะแนนจ่ายแทนเงินบน airasia Super App: ดาวน์โหลดและล็อกอินที่ airasia super app > เลือกหมวดสินค้าหรือบริการที่ต้องการทำรายการ > ดำเนินการจนถึงขั้นตอนชำระเงิน > เลือกชำระด้วย airasia points > แตะ 2 ครั้งที่สไลด์บาร์เพื่อเลือกจำนวนคะแนน airasia points ที่ต้องการใช้

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ askrewards@airasia.com หรือคลิกอ่าน FAQ
การตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับบัตรกำนัลประจำปี

สมัครเลย ต๊าชมาก!

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  900 บาท เมื่อสมัครบัตรและใช้จ่ายสะสมครบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติบัตร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 
 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ