สิทธิประโยชน์

ยิ่งช้อป ยิ่งรูด
ยิ่งได้บินฟรี

ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทุก 20 บาท รับ 1 airasia point และรับ airasia points 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายกับแอร์เอเชีย สะสมคะแนนไว้จ่ายค่าตั๋วแทนเงินสด

รับสิทธิเป็นสมาชิก

ระดับ Platinum ของ airasia rewards ทันที

แบ่งชำระสบายๆ

แบ่งชำระสบายๆ กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ airasia.com

บัตรเดียว ฟรีเป็นขบวน

ฟรี ที่นัง Hot Seat
ฟรี บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
ฟรี เครื่องดื่มบนเครื่อง

ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว

สิทธิประโยชน์
 • airasia points ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 airasia point (*1), (*2)
  • สะสมเพื่อแลกเที่ยวบินแอร์เอเชีย หรือใช้แทนเงินสดจ่ายค่าโรงแรม กิจกรรม แพ็กเกจท่องเที่ยว อาหาร ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com/rewards
 • รับคะแนน airasia points สูงสุด 10 เท่า
  • รับคะแนน 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ www.airasia.com, Mobile App และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร (จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน ต่อบัตรต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่นับรวมรายการซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่น)
  • รับคะแนนสูงสุด 7 เท่า จากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณ เมื่อเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก จากสิทธิการเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards
 • Priority Booking รับสิทธิสำรองที่นั่งโปรโมชั่นก่อนใคร (*6)
  • ซื้อบัตรโดยสารเริ่มต้น 0 บาทก่อนใคร 24 ชั่วโมง สำหรับโปรโมชั่น BIG Sales
  • แลก airasia points เป็นบัตรโดยสารโปรโมชั่น Final Call Sales ก่อนใคร 7 วัน
 • รับสิทธิเป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards ทันที (*3)
  • ทุกการใช้จ่าย 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณ รับคะแนน airasia points สูงสุด 7 airasia points สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียทั่วโลก
   • รับคะแนนสูงสุด 5.5 airasia points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Low Fare
   • รับคะแนน 7 airasia points เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารประเภท Premium Flex/Premium Flat Bed
  • รักษาสถานะสมาชิก Platinum ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 100,000 บาทต่อปี และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชียอย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี (นับยอดใช้จ่าย 12 เดือน นับจากเดือนที่บัตรได้รับการอนุมัติของทุกปี)
  • หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไข airasia rewards ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนเที่ยวบินที่สมาชิกเดินทางกับสายการบินอย่างเดียวเท่านั้น

      ตรวจสอบสถานะสมาชิก ยอดคะแนน airasia points สะสม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com/rewards

 • แบ่งชำระสบายๆ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม Be Smart ที่ www.airasia.com
  ดอกเบี้ย 0%, 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ www.airasia.com (*4)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (ไม่ได้รับคะแนน airasia points)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ (รับคะแนน airasia points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
 • ส่วนลดทันใจ ล็อกอินสมาชิก airasia รับส่วนลดทันที 40 บาท เมื่อจองเที่ยวบินแอร์เอเชีย ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com
  • บัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (*5) จำนวน 2 ใบในปีแรก
   • บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ และไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ
   • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
    (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
    • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
    • รับบัตรกำนัลฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
  • บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat (*5) จำนวน 2 ใบ ในปีแรก
   • บริการเลือกที่นั่งเป็น Hot Seat สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่เดินทางออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย เพียงแสดงบัตรกำนัล พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ มีชื่อสกุลตรงกัน ขณะทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย ณ วันเดินทางเพื่อรับสิทธิ
   • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
    (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
    • รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 2 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
    • รับบัตรกำนัล Hot Seat จำนวน 4 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
  • บัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท (*5) จำนวน 6 ใบ ในปีแรก
   • บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เพียงแสดงบัตรกำนัล และบัตรโดยสาร ที่มีชื่อสกุลตรงกัน แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
   • รับบัตรกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. ในปีถัดไป เมื่อใช้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม นับยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมรายการซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าประกัน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. ของทุกปี ตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสม พิมพ์ AA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4711333 โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร
    (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
    • รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 6 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
    • รับบัตรกำนัลเครื่องดื่ม จำนวน 12 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาท และมียอดใช้จ่ายกับสายการบินแอร์เอเชีย อย่างน้อย 10,000 บาทต่อปี
  • Xpress Check In (*6)
   บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ที่สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และกระบี่
  • Xpress Boarding (*6)
   บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ แก่พนักงานที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของทุกสนามบินในประเทศไทย
  • Xpress Baggage (*6)
   บริการรับกระเป๋าก่อนใคร เมื่อแสดงบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย ทุกสนามบินในประเทศไทย

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์

  (*1) การรับคะแนน airasia points

  • ทุก 20 บาท ได้รับ 1 คะแนน airasia points ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยคำนวณจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย จากร้านค้าและสถานบริการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่นับรวมรายการแบ่งชำระบัตรโดยสารแอร์เอเชีย 0% นาน 3 เดือน ยอดใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ บางจาก และเอสโซ่ ตามโปรโมชั่น Cash Back 3% รายการหักชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รายการซื้อหน่วยลงทุน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอื่นๆ และรายการใช้จ่ายที่ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)
  • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศตาม Merchant Category Code (MCC) 5541, 5542 จะได้รับคะแนนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบบัญชีเดียวกัน และห้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตาม Merchant Category Code (MCC) 5310, 5411 ที่กำหนดจะได้รับคะแนนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบบัญชีเดียวกัน โดยการให้คะแนนสะสมในหมวดร้านค้าข้างต้นจะให้ภายในวันสิ้นสุดรอบบัญชี
  • คะแนน airasia points จะถูกคำนวณรวมบัตรหลักและบัตรเสริม ตามบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
  • บัตรนี้ไม่ได้รับคะแนนสะสม Thank You หรือคะแนนสะสม Premium ของธนาคาร
  • หากผู้ถือบัตรมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกว่า 1 ใบ บัตรเครดิตอื่นๆ ของธนาคารยังสามารถสะสมคะแนน แลกของกำนัล และแลกไมล์เดินทางของสายการบินต่างๆ ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์หลักของบัตรที่ใช้จ่าย
  • คะแนน airasia points ไม่สามารถโอนเป็น Thank You Points แลกของสมนาคุณของธนาคารหรือเงินสดได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกบัตรอื่นของธนาคารกรุงเทพได้
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือคืนสินค้า/บริการ หรือสาเหตุอื่นๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนคะแนนสะสม airasia points ที่ธนาคารได้นำส่งแก่ airasia rewards ไปแล้ว หรือคะแนนสะสม Thank You Rewards กรณีที่คะแนนสะสม airasia points ที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้เรียกคืน โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนคะแนนที่เรียกคืนให้ผู้ถือบัตรทราบ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนน airasia points เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตร และไม่มีการผิดนัดชำระและค้างชำระ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  (*2) การสะสมคะแนน และแลกคะแนน airasia points

  • ผู้ถือบัตรจะได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแอร์เอเชียโดยอัตโนมัติ ภายหลังจากที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร
  • หมายเลขสมาชิก airasia จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเป็นผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
  • กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีสมาชิกเป็นครั้งแรกที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com เพื่อเริ่มสะสมคะแนน airasia points
  • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบหมายเลขสมาชิก airasia คะแนน airasia points คงเหลือ และทำรายการแลกคะแนนได้ที่ airasia Super App หรือ www.airasia.com
  • คะแนน airasia points มีอายุ 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคะแนนโอนเข้าบัญชี
  • การแลกคะแนน airasia points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ airasia rewards
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia rewards กำหนด โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com

  (*3) รายละเอียดรับสิทธิ์เป็นสมาชิกระดับ Platinum ของ airasia rewards

  • รับคะแนน airasia points เพิ่ม นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์หลักของบัตร ซึ่งจะคำนวณจากทุก 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือ 8 บาทไทยโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดย BIGLIFE Sdn. Bhd. โดยจะคำนวณยอดการใช้จ่าย ณ วันที่คะแนนถูกโอนให้กับสมาชิกหลังจากการเดินทางหรือหลังจากทำเรื่องขอรับคะแนน airasia points ย้อนหลัง
  • คำนวณคะแนนจากสถานะสมาชิก ค่าบัตรโดยสาร ประเภทบัตรโดยสาร และค่าบริการเสริม ได้แก่ บริการสั่งอาหารบนเที่ยวบินล่วงหน้า บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ยกเว้นบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่น
  • คะแนน airasia points จะถูกโอนภายใน 5 วัน หลังจากวันที่เดินทางถึงปลายทางแล้ว หรือภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ทำเรื่องขอรับคะแนน airasia points ย้อนหลัง
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุหมายเลขสมาชิก airasia ทุกครั้ง เมื่อซื้อบัตรโดยสารและบริการเสริม
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia rewards กำหนด โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.airasia.com

  (*4) รายละเอียดการแบ่งชำระ Be Smart

  • ยอดแบ่งชำระต่อเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท และยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อบัตรต่อรายการ
  • โปรแกรมแบ่งชำระ 0% ไม่ได้รับคะแนน airasia points ส่วนการแบ่งชำระ 0.74% จะได้คะแนน airasia points ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  (*5) รายละเอียดการใช้สิทธิบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat และบัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง

  • สำหรับผู้ถือบัตรใหม่ ธนาคารจัดส่งบัตรกำนัล จำนวน 10 ใบ ในคู่มือสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย
   • บัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 2 ใบ สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. สำหรับเส้นทางในประเทศ หรือไม่เกิน 20 กก. สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
   • บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 2 ใบ สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) ที่ออกจากทุกสนามบินในประเทศไทย
   • บัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง มูลค่า 60 บาท จำนวน 6 ใบ สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
  • สำหรับผู้ถือบัตรที่ถือบัตรในปีถัดไป ธนาคารจัดส่งบัตรกำนัลให้ท่านทางไปรษณีย์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ตามรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat พร้อมบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชียทุกสนามบินในประเทศไทย เพื่อรับสิทธิ
  • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรกำนัลบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นบนเครื่อง และบัตรโดยสาร แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อรับสิทธิ
  • บัตรกำนัล 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง สำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่านเท่านั้น
  • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ airasia กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการหรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  (*6) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
  สิทธิประโยชน์ระดับแพลทินัม
  • เพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจไปกับบริการช่วยเหลือส่วนบุคคล ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ (66) 0 2638 4000

   • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด บริการสอบถามเส้นทาง ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน หรือรถยกลาก

   • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล ประสานงานเชิญแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน

   • บริการเลขาส่วนตัว ผู้ช่วยชั้นเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองรถลีมูซีน จองรถเช่า จองภัตตาคาร สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ จองเที่ยวบิน และตรวจสอบตารางเที่ยวบิน จองบัตรชมภาพยนตร์ จองบัตรชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ ประสานงานจัดส่งดอกไม้เพื่อคนพิเศษและโอกาสพิเศษของคุณ

   • บริการให้คำแนะนำการเดินทาง บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้วันหยุดของคุณราบรื่นและน่าจดจำ เช่น การทำวีซ่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อหนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย หรือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ฯลฯ รวมถึงบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางทั่วประเทศ

   • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัย ให้ความช่วยเหลือประสานงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการประสานงานการซ่อมประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือติดต่อช่างกุญแจ เป็นต้น

  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง

  หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2638 4000
  สิทธิพิเศษจาก Mastercard Priceless Specials*
  โปรแกรม Priceless Specials มอบข้อเสนอและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ด ที่เปลี่ยนสิ่งเล็กๆ หรือเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และทำให้วันของคุณพิเศษยิ่งขึ้น

  • ท่องเที่ยว
   รับสิทธิพิเศษ พักฟรีหนึ่งคืน หรือพัก 3 คืน จ่าย 2 คืน หรือพัก 4 คืน จ่าย 3 คืน กับโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือส่วนลดพิเศษจากสายการบินชั้นนำ คุณจะได้ท่องโลกกว้างอย่างสนุกสนาน พร้อมเรื่องราวดีๆ ที่จะจดจำไปอีกแสนนาน
  • กีฬา
   รับส่วนลดค่าออกรอบ 15% ในสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมที่ร่วมรายการ หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
  • อาหาร
   รับสิทธิพิเศษ ฟรีอาหาร 1 มื้อ หรือส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารและภัตตาคารชื่อดัง
  • ช้อปปิ้ง
   รับส่วนลดทั้งร้านโดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือรับบัตรสมนาคุณเมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมตัวเลือกมากมายที่เรานำเสนอให้เฉพาะคุณ
  • บันเทิง
   รับข้อเสนอสุดพิเศษและเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง ร้อง เล่น เต้นรำกับเพื่อนฝูง หรือโปรแกรมสปา ทรีทเม้นท์ ที่เลือกสรรมาให้บริการกว่า 100 แห่งทั่วภูมิภาค รับรองได้ว่าข้อเสนอด้านบันเทิงของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

  ค้นหาประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นโอกาสพิเศษที่ประเมินค่าไม่ได้ ได้ที่ https://specials.priceless.com และ www.priceless.com

  *สิทธิพิเศษนี้เป็นบริการของมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
  airasia Rewards
  โปรดระบุอีเมลสำหรับใช้ในการสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในกรณีที่มีบัญชีสมาชิก airasia เดิมอยู่แล้วและต้องการผูกบัญชีสมาชิกเดิมคู่กับบัตรเครดิต โปรดระบุอีเมลของบัญชีสมาชิกเดิม ในขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิต

  ปังเกินต้าน สมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเงินคืน

  รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
  ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  Maximum 3 products can be compared at the same time.

  คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ