คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งาน และการทำรายการต่างๆ
การใช้งาน วิธีดาวน์โหลดหรืออัปเดทแอป รหัสต่างๆ ที่ใช้เข้าแอป

1. โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ใดได้บ้าง

โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป หรือ Android เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป และต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการทำ Jailbreak หรือ Root มาก่อน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตามแนวนโยบาย “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและขำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”

 

2. วิธีตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือ

ดูรายละเอียด

 

3. วิธีดาวน์โหลด หรืออัปเดทแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เวอร์ชันใหม่

วิธีดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

1. ค้นหาแอป “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “Bualuang mBanking” ได้ที่ App store, Google Play store หรือ Huawei AppGallery
  

2. ทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอป


วิธีอัปเดทแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 • สำหรับ iOS เข้าไปที่ App store > พิมพ์ค้นหาแอป “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “Bualuang mBanking” > กด "อัปเดท"
 • สำหรับ Android เข้าไปที่ Google Play store > พิมพ์ค้นหาแอป “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “Bualuang mBanking” > กด "อัปเดท"
 • สำหรับ Huawei เข้าไปที่ Huawei AppGallery> พิมพ์ค้นหาแอป “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “Bualuang mBanking” > กด "อัปเดท"

 

4. User ID / PIN / Password / Mobile PIN คืออะไร

 

 • User ID คือ รหัสประจำตัว
 • PIN คือ รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก เพือใช้เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก 
 • Password คือ รหัสลับส่วนตัว ที่คุณกำหนดเอง โดยเปลี่ยนจาก PIN ที่ได้รับครั้งแรกให้เป็น Password สำหรับใช้งานบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งต่อไป
 • Mobile PIN คือ รหัสผ่าน 6 หลัก ที่คุณกำหนดเอง สำหรับเข้าใช้งานแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 

หากคุณใช้งานบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว สามารถใช้ User ID และ PIN / Password บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง มาระบุในขั้นตอนการสมัครใช้แอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที

 

5. หากต้องการขอ รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN) เพื่อใช้สมัครบริการ ต้องทำอย่างไร

 • ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม โดยเลือกเมนู “สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง” จากนั้นกำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทันที กดเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ที่ระบุอยู่บนใบสลิปเอทีเอ็ม หลังทำรายการสำเร็จ 

 • ติดต่อสาขา เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีธนาคาร กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่สาขาได้ทันที จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ทางข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

 

รหัสลับแรกเข้า จะมีอายุการใช้งาน 3 วัน โปรดนำรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า ไประบุในแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน 6 หลัก (Mobile PIN) สำหรับเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไป

 

6. หากลืม รหัสประจำตัว (User ID) หรือ รหัสลับแรกเข้า (PIN) ต้องทำอย่างไร    

 

 • ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม โดยเลือกเมนู “ขอ PIN และ User ID ใหม่” จากนั้นกำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก กดเบอร์โทรศัพท์มือถือ และรอรับ รหัสประจำตัว ทางข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

 • ติดต่อสาขา เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีธนาคาร กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก ที่สาขา และรอรับ รหัสประจำตัว ทางข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 

7. หากยังไม่ได้รับข้อความ SMS แจ้งรหัสประจำตัว ต้องทำอย่างไร

ธนาคารจะส่งข้อความ SMS แจ้งรหัสประจำตัว ไปตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 4-5 วัน หลังได้รับแบบฟอร์มการสมัคร หากเกินกำหนด โปรดตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือติดต่อสาขา

8. หากลืมรหัสผ่าน (Mobile PIN) หรือระบุรหัสผ่านผิดเกินจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด จะปลดล็อกได้อย่างไร

กำหนดรหัสผ่านใหม่ กด “ลืมรหัสผ่าน” บนแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยใช้รหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า / รหัสลับส่วนตัว ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่และเข้าใช้งานได้ทันที

 

หากลืมรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า / รหัสลับส่วนตัว ขอใหม่ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม โดยเลือกเมนู “ขอ PIN และ User ID ใหม่” หรือติดต่อสาขา 

 

9. หากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ต้องทำอย่างไร

 

 • หากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ ให้ดาวน์โหลดแอปใหม่ และทำตามขั้นตอนเดิมในการเริ่มต้นใช้งานแอป
 • หากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ โปรดแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทุกสาขาของธนาคาร โดยกรอก “ใบคำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง”     

 

10. สามารถสมัคร และเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บนแท็บเล็ตได้หรือไม่

สามารถสมัครใช้งานได้เหมือนการใช้งานผ่านโทรศัพท์ปกติ แต่ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มือถือสำหรับไว้รับรหัส OTP
บริการด้านบัญชี

1. สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้กี่วัน

ย้อนหลังได้ 180 วัน


2. สามารถเช็คยอดและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีใดบ้าง

 • บัญชีเงินฝาก
 • บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 • กองทุนรวม

 

3. สามารถขอ Statement ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่สามารถขอ Statement โดย

 • ติดต่อสาขาธนาคาร โปรดเตรียมสมุดบัญชีเงินฝาก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สั่งพิมพ์ด้วยตนเองจากบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน
บริการโอนเงิน

1. หากโอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ จะมีการส่งข้อความ SMS แจ้งให้ผู้รับโอนเงินทราบหรือไม่

ผู้โอนสามารถเลือกให้ระบบส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ เพื่อแจ้งให้ผู้รับโอนเงินทราบ


2. เปลี่ยนแปลงวงเงินการโอนได้ที่ไหนบ้าง

สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอนผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทันที


3. บันทึกรายการโอนเงินที่ใช้บ่อยได้อย่างไร

สามารถเพิ่มรายการโอนเงินที่ใช้บ่อยเป็นรายการโปรด เพื่อใช้ทำรายการครั้งต่อไปได้ โดยเข้าเมนู “รายการโปรด” และเลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม เช่น ประเภทการโอนเงิน จากนั้นกรอกรายละเอียด เช่น ชื่อรายการโปรด จำนวนเงิน หรือเลือกเพิ่มรายการโปรดได้จากหน้าสลิป หลังจากโอนเงินสำเร็จ


4. บริการตรวจสอบสลิป (e-slip) คืออะไร

คือ การสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏบนสลิป e-slip ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดว่าตรงกับที่ปรากฎในหน้า e-slip หรือไม่ 

บริการชำระเงิน

1. ชำระค่าอะไรได้บ้างผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ 

สามารถทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการกว่า 1,000 บริษัท หรือชำระบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


2. ต้องการค้นหารายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ ต้องทำอย่างไร

สามารถชำระเงินได้ โดยเลือกจากผู้ให้บริการยอดนิยม หมวดหมู่ยอดนิยม หมวดหมู่อื่นๆ หรือค้นหาผู้ให้บริการด้วยชื่อผู้ให้บริการ / รหัสบริษัท / รหัสผู้ให้บริการ


3. การสแกนคิวอาร์โค้ด / บาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงิน (Scan to Pay) คืออะไร

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลในการชำระเงิน โดยข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด / บาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งหนี้ของบริษัทผู้รับชำระเงิน ได้แก่ บริษัทผู้รับชำระ เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน และจำนวนเงิน จะปรากฏบนหน้าจอการชำระเงินของบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกบัญชีของตนเองที่จะใช้ชำระเงิน และทำรายการได้ทันที


4. มีหลักฐานในการทำรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือไม่

มี เมื่อคุณทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip เป็นหลักฐานทุกรายการ โดยสามารถเลือกบันทึก / แชร์ e-slip การทำรายการให้ผู้รับ ผ่าน Social Media ได้


5. สามารถเรียกดูประวัติการทำรายการชำระเงินย้อนหลัง ได้หรือไม่

ได้ โดยสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 18 เดือน


6. จะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารได้หักเงินจากบัญชีและทำการชำระเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้

 • จากหน้าจอ “บัญชี” โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินที่ถอนได้จากบัญชีที่ชำระเงิน
 • จากหน้าจอ “รายละเอียดบัญชี” ของบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ โดยจะมีรายการชำระเงินปรากฏอยู่
 • จากหน้าจอ “ประวัติการชำระเงิน” โดยตรวจสอบจากรายการที่ทำไปแล้ว
บริการด้านการลงทุน

1. สามารถใช้บริการกองทุนรวมได้อย่างไรบ้าง

 • ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • เช็กมูลค่าเงินลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
 • ดูราคาหน่วยลงทุนล่าสุดและย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี

 

2. หากแบบประเมินความเสี่ยงที่เคยทำไว้หมดอายุ ต้องทำอย่างไร

 • ยืนยันความเสี่ยงเดิมที่คุณได้ทำแบบประเมินไว้ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ
 • ติดต่อสาขาธนาคาร หรือใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพื่อทำแบบประเมินใหม่

 
3. หากขายคืนกองทุน จะได้รับเงินอย่างไร

เงินค่าขายคืนจะจ่ายให้คุณตามวิธีที่คุณได้แจ้งไว้กับธนาคาร (เช็ค หรือเงินโอน)


4. จะทราบได้อย่างไรว่ามีพันธบัตรใดเสนอขายบ้าง

รายชื่อพันธบัตรจะปรากฏขึ้นในหน้าจอการทำรายการในช่วงที่มีการเสนอขาย


5. จะทราบได้อย่างไรว่าทำรายการซื้อพันธบัตรสำเร็จแล้ว

สำหรับคำสั่งซื้อ ระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคุณทันทีเมื่อคุณยืนยันการทำรายการ พร้อมรับ e-slip เป็นหลักฐานการทำรายการ


6. หากยังไม่มีเลขที่ผู้ถือพันธบัตร ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเลขที่ผู้ถือพันธบัตรที่สาขาธนาคาร สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มบัญชีได้ทันทีผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

บริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

1. บริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

บริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ การบริจาคเงินให้กับวัด โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด / บาร์โค้ด โดยสามารถเลือกให้ธนาคารนำส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้


2. ส่งข้อมูลของรายการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

ในขั้นตอนการกรอกรายละเอียดการบริจาค คุณสามารถเลือก “ต้องการ” เพื่อให้ธนาคารส่งข้อมูลของรายการบริจาคนี้ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทันที ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ธนาคารส่งให้ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ใน 2 วันทำการถัดไป แต่หากคุณไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูล คุณสามารถเลือก “ไม่ต้องการ” และดำเนินการได้ด้วยตนเองในภายหลัง


3. มีหลักฐานในการทำรายการบริจาคผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือไม่

เมื่อทำรายการบริจาคสำเร็จ คุณจะได้รับ e-slip เป็นหลักฐาน และแชร์ผ่าน Social Media ได้ทันที

วงเงินทำรายการ

1. ตรวจสอบวงเงินทำรายการของตนเองได้จากไหน

ตรวจสอบวงเงินได้ที่โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “วงเงินส่วนตัว”

 

2. ต้องการทราบรายละเอียดวงเงินทำรายการ

 

3. ต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอน / จ่าย ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้หรือไม่

เปลี่ยนวงเงินได้ทันที ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยเลือกประเภทวงเงินที่ต้องการเปลี่ยน (วงเงินโอน / วงเงินจ่าย) โดยสามารถตั้งวงเงินโอน / จ่ายได้สูงสุด 2,000,000 บาท / วัน

บริการแจ้งเตือน mAlert

1. บริการแจ้งเตือน mAlert คืออะไร

บริการแจ้งเตือน mAlert คือ การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) SMS หรืออีเมล โดยการแจ้งเตือนแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • การชำระเงิน
 • ด้านบัญชี
 • ความปลอดภัย

 

2. ตั้งค่าบริการแจ้งเตือน mAlert ได้อย่างไร

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลือก “การเเจ้งเตือน” โดยคุณสามารถเลือกประเภทการแจ้งเตือน และเลือกเปิด-ปิดการรับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันได้


3. การแจ้งเตือนการชำระเงิน จะแจ้งเตือนเมื่อใด

การแจ้งเตือนการชำระเงินจะแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระบัตรเครดิต


4. การแจ้งเตือนความปลอดภัย จะแจ้งเตือนเมื่อใด

การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย จะแจ้งเตือนเมื่อ

 • เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • รหัสผ่านถูกระงับ
 • มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • มีการเริ่มใช้งานในอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • มีการเปิดใช้งานการ “โอนเงินผ่านเบอร์มือถือเอ็มเเบงก์กิ้ง”


5. การแจ้งเตือนด้านบัญชี จะแจ้งเตือนอะไรบ้าง

 • แจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือรายสัปดาห์ โดยสามารถเลือกวันของสัปดาห์ในการแจ้งเตือนได้
 • แจ้งเตือนเมื่อยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าหรือสูงกว่ากำหนด
 • แจ้งเตือนเมื่อจำนวนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีถึงตามที่กำหนด


6. แพ็กเกจในการสมัครบริการด้านบัญชี (Account Alert Plus) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ มีอะไรบ้าง

 • รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) อีเมล และ SMS (ค่าธรรมเนียม 15 บาท/เดือน/บัญชี)
 • รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) และอีเมล (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/เดือน/บัญชี)


7. สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจ / ยกเลิกการแจ้งเตือนด้านบัญชีได้หรือไม่

ได้ โดยเข้าไปที่หน้าจอ “จัดการการแจ้งเตือน”

บริการเตือนเพื่อจ่าย

1. บริการเตือนเพื่อจ่าย คืออะไร

บริการเตือนเพื่อจ่าย คือ บริการที่อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเพื่อเรียกเก็บเงิน พร้อมทั้งรับรายการเรียกเก็บเงินจากผู้อื่นได้อีกด้วย


2. จะใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายได้อย่างไร 

ผู้ส่งและผู้รับเงินต้องสมัครบริการพร้อมเพย์ก่อน จากนั้นเลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น


3. เปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย ได้อย่างไร

เลือก “พร้อมเพย์” และเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในแต่ละหมายเลขพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารกรุงเทพ เช่น เลขประจำตัวประชาชน และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ


4. เมื่อส่งรายการเรียกเก็บเงินแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่

ไม่ได้ เมื่อกด “ยืนยัน” แล้ว ธนาคารจะดำเนินการส่งรายการเรียกเก็บทันที


5. ดูรายการเรียกเก็บเงินจากผู้อื่นได้อย่างไร

ในหน้าแรกของโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ จะปรากฎกล่องข้อความแจ้งเตือนหากคุณมีรายการเรียกเก็บเงิน

แรบบิท ไลน์ เพย์

1. ผูกบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ กับโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างไร

 • ไปที่เมนู “แรบบิท ไลน์ เพย์” เลือก “ล็อกอินด้วย LINE”
 • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก และเริ่มใช้งานได้ทันที


2. เมื่อผูกบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ กับโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานอะไรได้บ้าง

 • เช็กยอดเงินคงเหลือ และจำนวนเที่ยวเดินทาง
 • เติมเงินแรบบิท ไลน์ เพย์ 
 • ดูประวัติการเดินทาง


3. สามารถยกเลิกการผูกบัญชีได้หรือไม่

ได้ โดยเลือกที่เมนู “ยกเลิกผูกบัญชี”

บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

1. สมัครใช้บริการรับเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้อย่างไร

 • ไปที่เมนู “เวสเทิร์น ยูเนี่ยน” และเลือก “สมัครใช้บริการ”
 • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • ถ่ายภาพเอกสารแสดงตน และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • เลือก“ส่งข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลการสมัครใช้บริการ


2. หากไม่ได้รับเงินเข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร

โปรดติดต่อธนาคารทันที หากธนาคารไม่ได้รับการติดต่อกลับจากคุณ จำนวนเงินที่คุณจะได้รับอาจไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ผู้ส่งแจ้งไว้เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน