คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งาน การทำรายการต่างๆ ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเลือกจาก 3 หัวข้อหลักด้านล่าง
การเข้าใช้งาน

1. การใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน 


รายละเอียด

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน

อุปกรณ์สำหรับการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ไอแพด หรือแท็บเล็ตอื่นๆ

รหัสในการเข้าใช้บริการ (Log On)

Mobile PIN (6 หลัก)

การใช้รหัส OTP ในการทำรายการโอนเงินและชำระเงิน

ไม่ใช้

 

2. ในการเข้าใช้งานครั้งต่อๆ ไปของบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ต้องใช้รหัสผ่านอะไรบ้าง

เมื่อคุณผ่านขั้นตอนการเข้าใช้งานครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าใช้งาน จะมีดังนี้

 

รหัสผ่าน

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน

Mobile PIN (6 หลัก)

รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password)

-3. หากลืมหรือต้องการขอรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN) ใหม่ ต้องทำอย่างไร
 


สามารถขอรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก) ใหม่ได้จากช่องทางดังนี้

 

 • เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ เลือกเมนู “ขอ PIN และ User ID ใหม่ (สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการอยู่แล้ว)” และดำเนินการตามขั้นตอน โดยท่านจะกำหนด PIN (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก) ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่หน้าจอเอทีเอ็ม และ User ID จะได้รับทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยลงทะเบียนไว้กับบริการ โดย PIN จะมีอายุการใช้งาน 3 วันนับจากวันที่ดำเนินการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
 • ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยธนาคารจะส่ง User ID ให้ทาง SMS และคุณสามารถกำหนด PIN เพื่อเข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้

4. หากปัจจุบันใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งอยู่ และต้องการเริ่มใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเป็นครั้งแรกต้องทำอย่างไร ต้องสมัครใช้บริการใหม่หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการใหม่ สามารถใช้ User ID และ Password ที่มีอยู่ เข้าใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที โดยดาวน์โหลดได้จาก App Store (สำหรับ iOS) และ Google Play Store (สำหรับ Android)


5. เมื่อใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแล้ว และหากต้องการเริ่มใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งทางคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกต้องทำอย่างไร ต้องสมัครใช้บริการใหม่หรือไม่

ไม่ต้องสมัครใช้บริการใหม่ แต่ต้องใช้รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN ตัวเลข 4 หลัก) ในการเข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งเป็นครั้งแรก โดยกรณีที่ไม่มี User ID และ PIN หรือจำไม่ได้ สามารถขอใหม่ได้จากช่องทางดังนี้

 

 • เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพเลือกเมนู “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ > บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง > ขอ PIN และ User ID ใหม่ (สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการอยู่แล้ว)” และดำเนินการตามขั้นตอน โดยลูกค้าจะกำหนด PIN (ตัวเลข 4 หลัก) ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่หน้าจอเอทีเอ็ม และ User ID จะได้รับทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยลงทะเบียนไว้กับบริการโดย PIN จะมีอายุการใช้งาน 3 วันนับจากวันที่ดำเนินการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
 • ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยธนาคารจะส่ง User ID ให้ทาง SMS และคุณสามารถกำหนด PIN เพื่อเข้าใช้งานบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ Mobile PIN ในการเข้าใช้งานบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้

 

6. สามารถเปลี่ยนภาษาไทย หรืออังกฤษในการใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้หรือไม่


สามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการใช้บริการได้โดยกดปุ่มเลือกภาษา “ไทย” หรือ “ENG” ที่มุมบนขวาของหน้าจอ “เข้าสู่บริการ” ซึ่งต้องเลือกก่อนเข้าใช้บริการ (Log on)

 

7. หากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งสูญหายต้องทำอย่างไร

ติดต่อบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555 ทันที เพื่อขอระงับการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเป็นการชั่วคราว

 

8. หากมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ต้องทำอย่างไร ต้องยกเลิกบริการหรือไม่

ไม่ต้องยกเลิกบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แต่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร โดยกรอก “ใบคำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

การทำรายการ

ตรวจสอบรายการบัญชี

 1. สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังได้กี่วัน 


ย้อนหลังได้ 180 วัน

 

2. สามารถเรียกดูรายการที่ทำผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งจากบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้หรือไม่

รายการโอนเงิน หรือรายการชำระเงินที่ทำผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถเรียกดูได้จากบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

 • ไปที่เมนูรายการบัญชี (My Account)
 • เลือกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Account Activity)

 

คุณจะเห็นข้อมูลเช่นเดียวกับรายการที่ทำผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สาขา หรือเอทีเอ็ม เป็นต้น

 

3. บริการเช็กยอดเงินทันใจ (Quick Balance) คืออะไร

 

 • บริการที่เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์และกระแสรายวันได้ทันทีเมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น โดยแตะแถบไอคอนบนหน้าจอในหน้า “ระบุ Mobile PIN”
 • ตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานได้ที่เมนู “เพิ่มเติม” >> “ตั้งค่าการเช็กยอดเงินทันใจ” >> “ON หรือ YES”

 

บริการโอนเงิน


1. สามารถโอนเงินไปยังบัญชีที่ธนาคารใดได้บ้าง

สามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ยูโอบี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธ.ออมสิน ธ.เกียรตินาคิน ธ.ทิสโก้ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ซิตี้แบงก์ ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.ไอซีบีซี (ไทย) ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธ.ซูมิโตโม มิตซุย และ ธ.มิซูโฮ

 

2. มีการส่งรหัส One Time Password (OTP) ทาง SMS ทุกครั้งที่ทำรายการโอนเงิน ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งหรือไม่

ไม่มีการใช้รหัส OTP ในการทำรายการผ่าน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง  แอปพลิเคชัน

 

3. ถ้าโอนเงินผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง มีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้รับโอนเงินทราบหรือไม่

ในบริการโอนเงิน ผู้โอนสามารถเลือกให้ระบบส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ เพื่อแจ้งให้ผู้รับเงินโอนทราบ ซึ่งข้อความที่ส่งให้แก่ผู้รับโอนเงินคือ “คุณxxx โอนเงิน xxx.xx฿ เข้าบ/ช 9999xxx999 ของท่าน”

 

4. ถ้าไม่มีรายชื่อบัญชีผู้รับโอนเงินในเมนู “บัญชีบุคคลอื่น” จะทำรายการได้อย่างไร

สามารถทำรายการโอนเงินได้โดยเลือกเมนู “ระบุเลขที่บัญชี”


หมายเหตุ: รายชื่อบัญชีผู้รับโอนเงินในเมนู “บัญชีบุคคลอื่น” มาจากรายชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ที่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

5. สามารถบันทึกรายการโอนเงินที่ใช้บ่อย (Favorite Transfer Transaction) ได้อย่างไร

สามารถบันทึกรายการโอนไว้ในรายการโอนเงินที่ใช้บ่อย เพื่อใช้ทำรายการครั้งต่อไปได้ เมื่อทำรายการโอนเงินแบบระบุเลขที่บัญชีโดยตรงเรียบร้อยแล้ว

 

6. เมื่อโอนเงินผ่าน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตอนที่อยู่ต่างประเทศ ธนาคารจะยึดตามวันที่ ของประเทศใดเป็นเกณฑ์ในการทำรายการ

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ดำเนินการทุกอย่างตามวันและเวลามาตรฐานของประเทศไทย

 

7. ถ้าใช้งานตอนอยู่ต่างประเทศ จะได้รับ One Time Password (OTP) ที่ส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือหรือไม่

ได้รับหากหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นมีการเปิดใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวต้องเป็นหมายเลขที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 

8. มีหลักฐานในการทำรายการผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งหรือไม่

มี คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการโอนเงิน สำหรับทุกรายการที่สำเร็จในทันที ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการสมัครใช้บริการ

 

9. สามารถเรียกดูประวัติการทำรายการโอนเงินย้อนหลัง (Transfer History) ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเรียกดูประวัติรายการโอนเงินที่ทำผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเท่านั้น โดยเรียกดูย้อนหลังได้ 180 วัน รายการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อย และรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถตรวจสอบได้ที่สถานะของรายการนั้น

 

10. จะทราบได้อย่างไร ว่าธนาคารได้หักเงินจากบัญชีและทำการโอนเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี

 

 • จากหน้าจอ “บัญชี (Accounts)” โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินที่ถอนได้จากบัญชีที่ชำระเงิน
 • จากหน้าจอ “รายละเอียดบัญชี (Account Details)” ของบัญชีที่ท่านต้องการตรวจสอบ โดยจะมีรายการโอนเงินปรากฏอยู่
 • จากหน้าจอ “ประวัติการโอนเงิน (Transfer History)” โดยตรวจสอบจากรายการที่ทำไปแล้ว

 

บริการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

11. การโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือจาก Contact List คืออะไร

คือ การโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับแทนเลขที่บัญชี  เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการโอนเงินระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้น  เช่น  การโอนเงินระหว่างเพื่อนเพื่อแชร์ค่าอาหารกลางวัน โดยทราบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเพื่อนก็สามารถโอนเงินให้เพื่อนได้  เป็นต้น  โดยสามารถโอนเงินไปยังกลุ่มผู้ใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบุคคลอื่นได้  ดังนี้

 

 • กรณีโอนเงินไปยังผู้ใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ซึ่งลงทะเบียนผูกเลขที่บัญชีไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยอัตโนมัติ 
 • กรณีโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ผู้รับเงินจะต้องทำรายการรับเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่ต้องการได้ (ทั้งบัญชีธนาคารกรุงเทพ และบัญชีต่างธนาคาร)

 

12. ในขั้นตอนการทำรายการ หากหน้าจอแสดงข้อความ “เข้าบัญชีผู้รับเงิน” หมายถึงอะไร  แตกต่างจากข้อความ “รับเงินโดยใช้รหัสรับเงิน” อย่างไร

 

 • ข้อความ “เข้าบัญชีผู้รับเงิน” หมายถึง ผู้โอนทำรายการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ซึ่งระบบจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้รับเงินทันที
 • ส่วนข้อความ “รับเงินโดยใช้รหัสรับเงิน”  หมายถึง  การโอนเงินไปยังผู้รับเงินอื่นๆ ซึ่งผู้โอนจะต้องโทรแจ้ง “รหัสรับเงิน” (Cash Code) ให้แก่ผู้รับเงิน เพื่อทำรายการรับเงินผ่านเว็บไซต์ Bualuang GetMoney

 

13. มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ หรือขั้นสูงสุดในการทำรายการโอนเงิน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือไม่

 

 • สำหรับการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยังผู้ใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จะไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการทำรายการ
 • สำหรับการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยังบุคคลอื่น จะมีจำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท สามารถโอนเงินได้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ

 

14. วงเงินต่อวัน และต่อรายการ สำหรับการโอนเงิน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คือเท่าใด

ใช้วงเงินรวมกับการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นโดยระบุเลขที่บัญชีผู้รับโดยตรง (One-off Transfer)

 

15. “รหัสรับเงิน” (Cash Code) คืออะไร

คือ รหัสลับที่ใช้ในการรับเงิน ซึ่งจะแสดงให้ผู้โอนทราบในหน้าจอผลการทำรายการ โดยผู้โอนจะต้องแจ้งให้ผู้รับเงินทราบเพื่อนำไปใช้ทำรายการรับเงินที่เว็บไซต์ Bualuang GetMoney ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และรหัสรับเงินย้อนหลังของแต่ละรายการสามารถดูได้ที่เมนูประวัติการโอนเงิน

 

16. มีการส่ง SMS ให้แก่ผู้รับเงินสำหรับการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือไม่

การโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือมีการส่ง SMS ให้แก่ผู้รับ ดังนี้

 

 • สำหรับการโอนไปยังผู้รับเงินที่ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้รับเงินจะได้รับ SMS ยืนยันรายการโอนเงิน
 • สำหรับผู้รับอื่นๆ จะได้รับ SMS แจ้งว่า มีรายการรอรับเงิน และรายละเอียดในการทำรายการเพื่อรับเงินที่เว็บไซต์ Bualuang Get Money

 

17. สามารถเรียกดูรายละเอียดของประวัติการโอนเงิน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่

ได้  สามารถเรียกดูประวัติการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้จากเมนู “ประวัติการโอนเงิน” และเลือกเมนู “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ซึ่งระบบจะแสดงรายการ และสถานะการโอนเงินทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละรายการได้

 

18. สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้อย่างไร

ผู้โอนสามารถตรวจสอบสถานะของรายการโอนเงินได้จากเมนู “ประวัติการโอนเงิน” และเลือกเมนู “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการโอนเงิน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงิน  รหัสรับเงิน  วันที่และเวลาที่ผู้รับสามารถรับเงินได้  และสถานะของรายการ (Success, Waiting, Fail, Expired, Refunded)

 

19. หากต้องการเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการรับเงินต้องทำอย่างไร

สามารถเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการรับเงินได้ด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “ตั้งค่าบัญชีรับเงิน” และเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินใหม่

20. หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือต้องทำอย่างไร

สามารถขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ที่สาขาของธนาคาร  โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง”

 

บริการชำระเงิน

 

1. สามารถชำระค่าอะไรได้บ้างผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

สามารถทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการกับบริษัทกว่า 1,000 บริษัท (ที่มีข้อตกลงรับชำระเงินทางออนไลน์กับธนาคารกรุงเทพ) หรือชำระบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกชำระเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

2. มีการส่งรหัส One Time Password (OTP) ทาง SMS ทุกครั้งที่ทำรายการชำระเงินผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งหรือไม่

ไม่มีการใช้รหัส OTP ในการทำรายการผ่าน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง  แอปพลิเคชัน  

3. ถ้าไม่มีรายชื่อบริษัทผู้รับชำระเงินในเมนู “รายชื่อผู้รับชำระเงิน” จะทำรายการได้อย่างไร

สามารถทำรายการชำระเงินได้โดยเลือกเมนู “ค้นหาผู้รับชำระเงิน”

 

หมายเหตุ: รายชื่อบริษัทผู้รับชำระเงินในเมนู “รายชื่อผู้รับชำระเงิน” มาจากรายชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ที่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 

 

4. การสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงิน (Scan to Pay) คืออะไร

เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลในการชำระเงิน โดยข้อมูลจากบาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งหนี้ของบริษัทผู้รับชำระเงิน ได้แก่ บริษัทผู้รับชำระ เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน และจำนวนเงิน จะปรากฏบนหน้าจอการชำระเงินของบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งโดยอัตโนมัติ และเพียงเลือกบัญชีของตนเองที่จะใช้ชำระเงิน และทำรายการได้ทันที

5. สามารถบันทึกรายการชำระเงินที่ใช้บ่อย (Favorite Payment Transaction) ได้อย่างไร

สามารถบันทึกรายการชำระเงินไว้ในรายการชำระเงินที่ใช้บ่อย เพื่อใช้ทำรายการครั้งต่อไปได้ เมื่อทำรายการชำระเงินแบบระบุรหัสบริษัทผู้รับชำระหรือหมายเลขบัตรเครดิตโดยตรงเรียบร้อยแล้ว

6. มีหลักฐานในการทำรายการผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งหรือไม่

มี คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการชำระเงิน สำหรับทุกรายการที่สำเร็จในทันที ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการสมัครใช้บริการ

7. สามารถเรียกดูประวัติการทำรายการชำระเงินย้อนหลัง (Payment History) ได้หรือไม่

ได้ ท่านสามารถเรียกดูประวัติรายการชำระเงินที่ทำผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งเท่านั้น โดยเรียกดูย้อนหลังได้ 180 วัน รายการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อย และรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถตรวจสอบได้ที่สถานะของรายการนั้น

8. จะทราบได้อย่างไร ว่าธนาคารได้หักเงินจากบัญชีและทำการชำระเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้

 

 • จากหน้าจอ “บัญชี (Accounts)” โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินที่ถอนได้จากบัญชีที่ชำระเงิน
 • จากหน้าจอ “รายละเอียดบัญชี (Account Details)” ของบัญชีที่ท่านต้องการตรวจสอบ โดยจะมีรายการชำระเงินปรากฏอยู่
 • จากหน้าจอ “ประวัติการชำระเงิน (Payment History)” โดยตรวจสอบจากรายการที่ทำไปแล้ว

 

บริการด้านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

1. สามารถเรียกดูข้อมูลของบัญชีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่

ได้ โดยจะแสดงวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับ ภาระหนี้รวม วงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ วันที่ครบกำหนดชำระ ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ (ถ้ามี) คะแนนสะสม และรายการใช้จ่ายของบัตรใบนั้นๆ ตามรอบบิลที่เรียกเก็บ รวมทั้งรายการที่เกิดขึ้นระหว่างรอบบิล ได้ทุกบัตร รวมถึงบัตรที่ได้มีการเพิ่มไว้แล้วในบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัตรที่เพิ่มจากการ
กรอกใบคำขอที่สาขา นอกจากนี้ ในไอแพดจะมีฟังก์ชั่นพิเศษเพิ่มขึ้น โดยสามารถแสดงข้อมูลบัตรเครดิตในรูปแบบกราฟ เพื่อให้เห็นการใช้จ่ายในบัตรแต่ละใบอีกด้วย

หมายเหตุ: หากบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีบัตรเสริม บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งจะแสดงรายการบัญชีของบัตรเสริมทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

2. เพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของตนเอง (Add Own BBL Credit Card) คืออะไร

บริการที่อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของตนเองผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อเรียกดูรายละเอียดต่างๆ ของบัตรใบนั้น เช่น วงเงินคงเหลือ รายการใช้จ่ายผ่านบัตร วันที่ครบกำหนดชำระเงิน ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ (ถ้ามี)คะแนนสะสม เป็นต้น โดยธนาคารจะส่งอีเมลยืนยันการเพิ่มบัตรนี้ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารด้วย

3. สามารถเพิ่มบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทใดได้บ้าง

สามารถเพิ่มได้ทุกประเภทบัตร ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และเมื่อเจ้าของบัตรหลักเพิ่มบัตรหลักของตนเองแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของบัตรเสริมให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มบัตรเครดิตผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัตรเครดิตดังกล่าวจะไปปรากฏในบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้คุณใช้งานได้ด้วย

4. การแสดงกราฟ ”สัดส่วนภาระหนี้ในแต่ละบัตร/บัญชี” บนบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สำหรับไอแพด หมายถึงอะไร

คือการนำเสนอสัดส่วนภาระหนี้/ยอดใช้จ่ายของรายการดังนี้

 

 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแต่ละบัตร ซี่งได้มีการเพิ่มหรือลงทะเบียนไว้กับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทั้งรอบบิลที่ถึงกำหนดชำระ (รอบบิลปัจจุบัน) และรายการที่ยังไม่สรุปยอดแต่จะไม่รวมยอดเงินที่มีการชำระเงินเกินไว้ และ
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีการเบิกเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)

 

อื่นๆ

 

1. สามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ หรือมีข้อจำกัด อะไรบ้าง


สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ยกเว้นเพียงบางประเภท เช่น การเข้าใช้งาน (Log on) ครั้งแรก สามารถทำได้ช่วงเวลา 7.00-22.00 น. เท่านั้น

2. ถ้าทำรายการอยู่แล้วแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมด หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือหลุดไปในขณะทำรายการจะต้องทำอย่างไร

ควรตรวจสอบรายการบัญชี และยอดเงินคงเหลือในบัญชีจากเมนู “บัญชี” ก่อน ว่ามีการตัดเงินจากบัญชีนั้นไปแล้วหรือไม่ นอกจากนี้สามารถโทรสอบถามสถานะการทำรายการได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555

 

3. สามารถตรวจสอบวงเงินในการทำรายการผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ที่ไหน 

สามารถตรวจสอบวงเงินได้ด้วยตนเองที่บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยไปที่เมนู “เพิ่มเติม” >> “วงเงินส่วนตัว” ซึ่งจะแสดงวงเงินในการทำรายการแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดไว้

4. สามารถเปลี่ยนวงเงินในการทำรายการผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้หรือไม่

ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนวงเงินในการทำรายการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดยธนาคารจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ

5. สามารถเปลี่ยนวงเงินในการทำรายการผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งอะไรได้บ้าง ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ

สามารถขอเปลี่ยนได้ตามแต่ละประเภทธุรกรรม ได้แก่

 • วงเงินรวมในการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น
 • วงเงินสำหรับการโอนเงินแบบระบุเลขที่บัญชีผู้รับโอนโดยตรง
 • วงเงินรวมในการชำระเงิน
 • วงเงินสำหรับการชำระเงินแบบระบุรหัสบริษัทผู้รับชำระเงิน หรือระบุหมายเลขบัตรเครดิตโดยตรง

 

6. ค่าธรรมเนียม

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ฟรี

การโอนเงิน

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง และโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น

ฟรี

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น (แบบโอนทันที)

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ

ฟรี

การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น ผ่านเว็บไซต์ Bualuang GetMoney

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ

ฟรี

โอนเงินพร้อมเพย์
 

ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ)

ฟรี

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ฟรี

บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี (Account Alert Plus) ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่าน SMS และแอปพลิเคชัน

15/บัญชี/เดือน

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

10/บัญชี/เดือน

ความปลอดภัยในการใช้งาน

1. รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP) คืออะไร

รหัสที่ธนาคารส่งให้แก่ลูกค้าทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับบริการนี้ ระบบจะขอให้ลูกค้าใส่รหัสดังกล่าวสำหรับเข้าใช้งานบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก

 

ทั้งนี้ โปรดอ่านข้อความใน SMS และตรวจทานข้อความที่ทางธนาคารฯ ได้แจ้งอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง ก่อนใส่รหัสผ่านครั้งเดียวเพื่อยืนยันการทำรายการ 


2. Mobile PIN คืออะไร

รหัสลับซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลักสำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log on) ในครั้งต่อๆ ไป สำหรับการใช้งานบริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้งผ่าน Mobile Application (APP) โดยระบบจะให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนด Mobile PIN ขึ้นเองในขั้นตอนของการเข้าใช้งานMobile Application (APP) ครั้งแรก

3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน Mobile PIN สำหรับการเข้าใช้บริการ (Log on) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน ต้องทำอย่างไร

 

ไปที่เมนู “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เปลี่ยน Mobile PIN” เพื่อทำการเปลี่ยนจาก Mobile PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลักได้ตามความต้องการเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

 

4. ในกรณีที่ลืม Mobile PIN สำหรับการเข้าใช้บริการ (Log on) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งผ่านแอปพลิเคชัน ต้องทำอย่างไร

 

คุณสามารถกำหนด Mobile PIN ใหม่ได้เองด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู “ลืม Mobile PIN (Forgot Mobile PIN)” จากหน้าจอ “เข้าสู่ระบบ” โดยต้องระบุรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN)/รหัสลับส่วนตัว (Password) และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่แสดงบนหน้าจอ กรณีที่จำรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN)/รหัสลับส่วนตัว (Password) ไม่ได้ สามารถขอรหัสประจำตัว User ID และรหัสลับแรกเข้า (PIN) ใหม่ได้จากเครื่องเอทีเอ็มหรือสาขาของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน