ขั้นตอนการตรวจสอบ OS ของโทรศัพท์มือถือ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยิ่งขึ้น ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป แอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
จะรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป | Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น


สำหรับลูกค้า iOS

 

สำหรับลูกค้า Android

 

     
   
  
 
  1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" (Settings) เลือกที่เมนู "ทั่วไป" (General)
  2. เลือก "เกี่ยวกับ" (About)
  3. ดูที่ "เวอร์ชั่น" (Software Version)

  1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" (Settings)
    เลือกที่เมนู "เกี่ยวกับโทรศัพท์" (About phone)
  2. เลือก "ข้อมูลซอฟต์แวร์" (Software information)
  3. ดูที่ "เวอร์ชั่น Android" (Android version)

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน