สมัคร / เปิดใช้งานบัตรเดบิต

1.

เลือกเมนู “บัญชี” และเลือกบัญชีที่ต้องการสมัครบัตรเดบิต

2.

เลือก “…” ที่มุมขวาบน

3.

เลือก “จัดการบัตรเดบิต”

4.

เลือก “สมัครบัตรเดบิต”

5.

ระบบจะแสดงรายชื่อบัตรเดบิตทั้งหมด

6.

อ่านรายละเอียดและข้อมูลบัตรที่เลือก กดยอมรับเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกด “สมัครบัตรเดบิต”

7.

ตรวจสอบข้อมูล KYC

8.

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด “ยืนยัน”

9.

สมัครบัตรสำเร็จ คุณจะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ภายใน 3-7 วันทำการ

1.

เลือกเมนู “บัญชี” จากนั้นเลือกบัญชีที่สมัครบัตรเดบิตไว้

2.

เลือก “…” ที่มุมขวาบน

3.

เลือก “จัดการบัตรเดบิต”

4.

เลือก “เปิดใช้งานบัตรเดบิต”

5.

ระบุหมายเลขหน้าบัตร หลักที่ 7-12

6.

ตั้งรหัส และยืนยันรหัสบัตรเดบิต 6 หลัก จากนั้นกด “ต่อไป”

7.

ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

8.

เปิดใช้งานบัตรเดบิตสำเร็จ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ