ซื้อหลักทรัพย์

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เข้าที่เมนู “หลักทรัพย์” และคลิก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้”


4.

กรอกข้อมูลส่วนตัว

5.

เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ คุณสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “หลักทรัพย์”

4.

เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”

5.

ตรวจสอบรายละเอียด และกด “จองซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน