รับฟรี! สกิน 100% และรางวัลพิเศษจาก RoV

เมื่อสมัครโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ พร้อมกิจกรรมรับรางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 66 – 15 พ.ย. 66 

   

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  


วิธีการสมัคร
รายละเอียดการรับรางวัลและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกเท่านั้น (ไม่รวมกรณีที่เคยสมัครใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และยกเลิกแล้ว ต่อมากลับมาสมัครใหม่)
 • จำกัดสิทธิในการได้รับของรางวัล 1 สิทธิ/คน และ 10,000 สิทธิตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • เมื่อทำการสมัครและเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งเรียบร้อยแล้ว สามารถกดรับรหัสเพื่อนำไปแลกรับของรางวัลเป็น “กล่องสกินจากธนาคารกรุงเทพ” ได้ทันทีที่เมนู "รีวอร์ด" โดยลูกค้าใหม่สามารถกดรับสิทธิดังกล่าวได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. 
 • เมื่อลูกค้ากดรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิในการได้รับของรางวัลได้ที่ "สิทธิพิเศษของฉัน" ในเมนู "รีวอร์ด" จากนั้นนำโค้ดที่ได้ไปแลกรับของรางวัลภายในเกม RoV โดยสามารถแลกรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566-15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.
 • รหัสรับของรางวัลดังกล่าวจะเป็นรหัสจำนวน 10 หลัก (ตัวเลขผสมตัวอักษร) โดยรหัสดังกล่าว 1 รหัส สามารถส่งเพื่อแลกรับของรางวัลได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับรางวัลเป็น “กล่องสกินจากธนาคารกรุงเทพ” ที่กล่องจดหมายในเกม RoV หลังจากกรอกรหัสเรียบร้อยแล้วภายใน 15 นาที
 • หากลูกค้าได้ทำการส่งรหัสซ้ำ หรือไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ลูกค้าส่งรหัสเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง
 • ลูกค้าต้องแลกรับสิทธิภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของรางวัล
สำหรับลูกค้าใหม่

รายละเอียดของรางวัลสำหรับลูกค้าใหม่

 1. ของรางวัลสำหรับลูกค้าใหม่ ได้แก่ รหัสสำหรับแลกไอเทม “กล่องสกินธนาคารกรุงเทพ” ในเกม RoV จำนวน 10,000 รหัส รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,100,000 บาท 
 2. กล่องสกินธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดของรางวัลดังนี้ 
  • ตราอัญเชิญสกิน (Zill: Hellborn Zill, Valhein: Cerulean Lord, Natalya: Feretto Mistress) จำนวน 10,000 รางวัล มูลค่ารวม 5,100,000 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

เงื่อนไขกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำการสมัครและเข้าใช้งานบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถจำหน่าย แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
 • หากมีพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ธนาคารและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการระงับสิทธิการร่วมกิจกรรมถาวร รวมถึงดำเนินการตามกฎหมาย ตามดุลยพินิจ
 • ธนาคารและบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ หรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด 
 • ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด 
 • กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 
ขั้นตอนการรับรางวัล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ