ขั้นตอนง่ายๆ การลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ

ผู้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อน สมัครใช้ พร้อมเพย์ ได้ง่ายๆ ผ่าน 6 ช่องทาง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือผูกกับเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพที่คุณต้องการรับเงินโอน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

ลงทะเบียนผูกบัญชีได้ที่ www.bangkokbank.com/PromptPay

 


 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยระบุ
  • หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์
  • รหัสเอทีเอ็ม
  • รหัส CAPTCHA (ภาพตัวอักษร) แล้วให้ท่านกดเลือก 'ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ' และคลิก "ถัดไป"

 1. เข้าสู่หน้าจอเพื่อลงทะเบียน ให้ท่านตรวจสอบเลขที่บัญชีหลักที่ผูกกับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์ที่ระบบแสดง แล้วเมือถูกต้องให้ท่านเลือก เลขประจำตัวประชาชนที่ระบบแสดง และ/หรือ ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ธนาคารไว้แล้ว

 

 1. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ แล้วเมื่อยอมรับให้ท่านกด "ผู้ขอรับทราบและตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น" และคลิก "ถัดไป"

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ท่านได้รับ (เฉพาะกรณีเลือกลงทะเบียนผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ) จากนั้นคลิก "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการ

 1. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนให้ท่านทราบ โดยจะแสดงผลการลงทะเบียนของท่าน "สำเร็จ" ด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียวด้านหลังเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียน คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรของท่าน จากนั้นเลือกเมนู "ลงทะเบียนพร้อมเพย์/สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ"

 1. เลือก "พร้อมเพย์"

 1. เลือก "ลงทะเบียน"

 1. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งธนาคารเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ธนาคาร และสาขาธนาคาร แล้วเมื่อยอมรับให้ท่านเลือก "ตกลง" เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ

 1. เลือกประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ต้องการ ลงทะเบียน

 1. เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่าน และเลือก "ยืนยัน"


  หมายเหตุ: ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/ เดบิตบีเฟิสต์ไว้แล้ว และหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต บีเฟิสต์มากกว่า 1 บัญชี ให้ท่านเลือกเลขที่บัญชีที่ท่านต้องการ ลงทะเบียนผูกบัญชี

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ท่านทราบ


  หากท่านต้องการลงทะเบียนสำหรับหมายเลขอื่น ให้เลือก "ต้องการ" เพือดำเนินการต่อ หรือเลือก "ไม่ต้องการ" เพื่อจบการทำรายการ

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ธนาคารไว้แล้ว และเลือก "ถูกต้อง"


  หมายเหตุ: ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม /เดบิตบีเฟิสต์ไว้แล้ว และหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต บีเฟิสต์มากกว่า 1 บัญชี ให้ท่านเลือกเลขที่บัญชีที่ท่านต้องการ ลงทะเบียนผูกบัญชี

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. ระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ท่านได้รับ และเลือก "ถูกต้อง"

 1. หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ท่านทราบ


  หากท่านต้องการลงทะเบียนสำหรับหมายเลขอื่น ให้เลือก "ต้องการ" เพือดำเนินการต่อ หรือเลือก "ไม่ต้องการ" เพื่อจบการทำรายการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 1. ไปที่เมนู "เพิ่มเติม" เลือก "ตั้งค่าพร้อมเพย์"

 1. เลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์

 1. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ แล้วเมื่อยอมรับให้กด "ยอมรับ"

 1. เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. ระบุเลขประจำตัวประชาชน

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. เลือกบัญชีที่ใช้ในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 1. หน้าจอจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบ

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ธนาคารไว้แล้ว

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. เลือกบัญชีที่ใช้ในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการลงทะเบียน

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. ระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่คุณได้รับ

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. หน้าจอจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 1. Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 2. คลิกที่เมนูลัด เลือก "ลงทะเบียนพร้อมเพย์"
 3. เข้าสู่หน้าจอเพื่อลงทะเบียน ให้ท่านเลือกเลขที่บัญชี พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ธนาคารไว้แล้ว
 4. ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ แล้วเมื่อยอมรับให้ท่านกด "ผู้ขอรับทราบและตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น" และคลิก "ขั้นตอนต่อไป"

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ท่านได้รับ (เฉพาะกรณีเลือกลงทะเบียนผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ) จากนั้นคลิก "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการ

 1. หน้าจอจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ท่านทราบ โดยจะขึ้นผลการลงทะเบียนว่า "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ"

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านสาขาธนาคาร

ลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ เพียงเตรียมเอกสารดังนี้ มาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา เพื่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกแห่งทั่วประเทศ

 

เลขประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชี

 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัตรประชาชนตัวจริง

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกกับบัญชี

 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบสำคัญบุคคลต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่คนสัญชาติไทย)
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะแจกบัตรคิวก่อนเปิดทำการ 30 นาที หรือ สะดวกยิ่งขึ้น เพียงโทรนัดหมายล่วงหน้ากับสาขาที่คุณสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวงโฟน 1333 (ระบบอัตโนมัติ)

 1. ติดต่อบัวหลวงโฟน กด 1333 หรือ 02-645-5555 (ภาษาไทย กด 1) (ภาษาอังกฤษ กด 2) เข้าสู่เมนู

 1. กด 7 ลงทะเบียนสมัครบริการ กด 5 ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์
 • กด 1 ลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือ
 • กด 2 สอบถามข้อมูลพร้อมเพย์


 1. เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กด 1 ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
 • กด 2 ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ


 1. เตรียมข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน
 • กดหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์ + รหัสลับ (PIN) หรือ
 • กดหมายเลขบัตรเครดิต + รหัสลับ (PIN)


 1. ฟังข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ แล้วเมื่อยอมรับให้ท่านกด 1 ยอมรับ

 

 1. เตรียมข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ธนาคารไว้แล้ว
 • กดเลขประจำตัวประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย#
 • กดเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามด้วยเครื่องหมาย# และกดรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ตามด้วยเครื่องหมาย#

หมายเหตุ: ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิตบีเฟิสต์ไว้แล้ว และหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต บีเฟิสต์มากกว่า 1 บัญชี ให้ท่านเลือกเลขที่บัญชีที่ท่านต้องการลงทะเบียนผูกบัญชี

 

 1. ฟังรายละเอียด และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ธนาคารจะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อตกลงการใช้บริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิง Any ID
ทิปส์น่ารู้ก่อนสมัคร พร้อมเพย์
 • การสมัครที่สาขา ต้องนำโทรศัพท์มือถือไปด้วยสำหรับการลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพราะต้องส่งรหัส OTP ผ่าน SMS เพื่อยืนยันตัวตน
 • บัญชีที่ใช้ผูกต้องเป็นประเภทสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดา สกุลเงินบาท และไม่เป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 • เลขประจำตัวประชาชน ผูกได้ 1 บัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกได้สูงสุด 3 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี
 • หากใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกกับบัญชีใดแล้ว จะนำไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผูกบัญชี และการลงทะเบียนเป็นแบบสมัครใจ
 • หลังทราบผลการลงทะเบียนแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา และไม่มีกำหนดการปิดลงทะเบียน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน