ขั้นตอนง่ายๆ การลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ

ผู้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อน สมัครใช้ พร้อมเพย์ ได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทาง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือผูกกับเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพที่คุณต้องการรับเงินโอน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม

1.

สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตบีเฟิสต์ จากนั้นเลือกเมนู "ลงทะเบียนพร้อมเพย์/สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ"

2.

เลือก "พร้อมเพย์"

3.

เลือก "ลงทะเบียน"

4.

ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งธนาคารเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ธนาคาร และสาขาธนาคาร แล้วเมื่อยอมรับให้เลือก "ตกลง" เพื่อยืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ

5.

เลือกประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ต้องการลงทะเบียน

6.

เลือกประเภทการลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

7.

ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน และเลือก "ยืนยัน"

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตบีเฟิสต์ไว้แล้ว และหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตบีเฟิสต์มากกว่า 1 บัญชี ให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียนผูกบัญชี

ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน

8.

หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบ

 

หากต้องการลงทะเบียนสำหรับหมายเลขอื่น ให้เลือก "ต้องการ" เพือดำเนินการต่อ หรือเลือก "ไม่ต้องการ" เพื่อจบการทำรายการ

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

7.

ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ธนาคารไว้แล้ว และเลือก "ถูกต้อง"

 

หมายเหตุ: ธนาคารจะลงทะเบียนผูกกับบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตบีเฟิสต์ไว้แล้ว และหากมีบัญชีที่ผูกไว้กับบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตบีเฟิสต์มากกว่า 1 บัญชี ให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการลงทะเบียนผูกบัญชี

ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

8.

ระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่คุณได้รับ และเลือก "ถูกต้อง"

9.

หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบ

 

หากต้องการลงทะเบียนสำหรับหมายเลขอื่น ให้เลือก "ต้องการ" เพือดำเนินการต่อ หรือเลือก "ไม่ต้องการ" เพื่อจบการทำรายการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “พร้อมเพย์”

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “ลงทะเบียน”


4.

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกดยอมรับ

5.

เลือกประเภทการลงทะเบียน

 • เลือก และระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
 • เลือก และระบุเบอร์มือถือ

 

และกด “ต่อไป”

6.

เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน และกด “ต่อไป”


7.

เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น


8.

ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ

9.

ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

10.

ลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

1.

Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 

2.

คลิกที่เมนูลัด เลือก "ลงทะเบียนพร้อมเพย์"

 

3.

เข้าสู่หน้าจอเพื่อลงทะเบียน เลือกเลขที่บัญชี พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ธนาคารไว้แล้ว

 

4.

ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ แล้วเมื่อยอมรับให้กด "ผู้ขอรับทราบและตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น" และคลิก "ขั้นตอนต่อไป"

5.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุหมายเลขรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่คุณได้รับ (เฉพาะกรณีเลือกลงทะเบียนผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ) จากนั้นคลิก "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการ

6.

หน้าจอจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้คุณทราบ โดยจะขึ้นผลการลงทะเบียนว่า "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ"

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านสาขาธนาคาร

ลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ เพียงเตรียมเอกสารดังนี้ มาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา เพื่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกแห่งทั่วประเทศ

 

เลขประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชี

 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัตรประชาชนตัวจริง

 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกกับบัญชี

 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบสำคัญบุคคลต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณีไม่ใช่คนสัญชาติไทย)
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อตกลงการใช้บริการพร้อมเพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ทิปส์น่ารู้ก่อนสมัคร พร้อมเพย์
 • การสมัครที่สาขา ต้องนำโทรศัพท์มือถือไปด้วยสำหรับการลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพราะต้องส่งรหัส OTP ผ่าน SMS เพื่อยืนยันตัวตน
 • บัญชีที่ใช้ผูกต้องเป็นประเภทสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดา สกุลเงินบาท และไม่เป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 • เลขประจำตัวประชาชน ผูกได้ 1 บัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกได้สูงสุด 3 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี
 • หากใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกกับบัญชีใดแล้ว จะนำไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผูกบัญชี และการลงทะเบียนเป็นแบบสมัครใจ
 • หลังทราบผลการลงทะเบียนแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา และไม่มีกำหนดการปิดลงทะเบียน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ