บริการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

สะดวก รวดเร็ว

คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

บริการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

รับของขวัญพิเศษ

เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทั้งจดจำนองกับธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63



วงเงินจดจำนอง

ของขวัญ

5 ล้านบาทขึ้นไป

Central Group e-Voucher มูลค่ารวม 5,000 บาท (จำกัด 20 สิทธิ์)

3 - 4.99 ล้านบาท

Central Group e-Voucher มูลค่ารวม 3,000 บาท (จำกัด 30 สิทธิ์)

1 - 2.99 ล้านบาท

Central Group e-Voucher มูลค่ารวม 1,000 บาท (จำกัด 50 สิทธิ์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทั้งจดจำนองกับธนาคาร ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • จำกัด 1 คน/1 สิทธิ์/หลักประกัน และจำกัด 100 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับมากกว่า 1 รางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลสูงสุด และสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มีการจดจำนองเรียบร้อยแล้วตามลำดับก่อน-หลัง
  • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ์การรับ Central Group e-Voucher ให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 90 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าจดจำนองเรียบร้อยแล้ว 
  • ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ Central Group e-Voucher บนบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64 เท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
  • Central Group e-Voucher ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขการใช้ e-Voucher เป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน