บริการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

สะดวก รวดเร็ว

คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

บริการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ

โปรโมชั่นพิเศษ

พิเศษ! รับฟรีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อลงทะเบียนสมัครสินเชื่อบัวหลวงออนไลน์ ผ่าน www.bangkokbank.com พร้อมทั้งจดจำนองกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566

  • รับ e-Voucher by Central Group มูลค่า 1,000 บาท (สำหรับวงเงินจดจำนองตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) จำกัด 90 สิทธิ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อบัวหลวงออนไลน์และจดจำนองระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • จำกัด 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน และจำกัด 90 สิทธิ ตลอดระยะเวลาโครงการ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับของกำนัลมากกว่า 1 รางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัล และสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มีการจดจำนองเรียบร้อยแล้วตามลำดับก่อน-หลัง
  • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ e-Voucher by Central Group ให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 120 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้าจดจำนองเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ e-Voucher by Central Group มูลค่า 1,000 บาท โดยเข้าไปที่เมนู “รีวอร์ด ดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษ” และกดรับสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของคุณ” บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
  •  เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ