จุดเด่นบัญชี

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากต่างประเทศไว้ในบัญชีและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในภายหลัง ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน และสำหรับชาวต่างชาติที่มีรายได้จากการทำงานในประเทศไทย ต้องการออมเงินรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศในบัญชี

ออมได้ตามใจ

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานในประเทศไทย ทั้งรับเงินเดือนหรือเงินบำนาญ และต้องการออมเงินในสกุลเงินต่างประเทศ

บริหารเงินสกุลต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝากได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และแลกเปลี่ยนเป็นบาท ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน

ซื้อ-ขายทองคำ
ด้วยสกุลเงิน USD

ลงทุนง่ายและคุ้มค่า รับรู้
ผลตอบแทนชัดเจนยิ่งขึ้น
และลดต้นทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทสะสมทรัพย์ ประจำ หรือกระแสรายวันได้ด้วยเงินฝากขั้นต่ำมูลค่าเทียบเท่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ* โดยฝากได้ใน 14 สกุลเงินหลัก ได้แก่

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ
 • หยวน
 • ยูโร
 • ปอนด์สเตอร์ลิง
 • เยน
 • ดอลลาร์ฮ่องกง
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • ฟรังก์สวิส
 • ดอลลาร์แคนาดา
 • โครนเดนมาร์ก
 • โครนนอร์เวย์
 • โครนสวีเดน
 • ดอลล่าร์สิงคโปร์
 •      

*จำนวนเงินเปิดบัญชีสำหรับสกุลเงินอื่น ดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี รายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังได้ 2 เดือน และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาท ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้อย่างสะดวก

 

ติดต่อเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ที่สาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ โดยเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่กำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปคุณสมบัติสำคัญ และรายละเอียดบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคืออะไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศคือ บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่ให้คุณเลือกฝากเงินตราต่างประเทศได้ถึง 14 สกุลเงินหลัก โดยสามารถฝาก ถอน หรือโอนเงินในบัญชีได้โดยไม่ต้องแลกเป็นสกุลเงินบาท เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากต่างประเทศไว้ในบัญชีและแปลงค่าเป็นเงินบาทในภายหลัง ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยนและสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยซึ่งมีรายได้จากการทำงานในประเทศไทยต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศไว้ในบัญชี
สามารถออมเงินที่โอนมาจากต่างประเทศไว้ในสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศช่วยให้คุณออมเงินสกุลต่างประเทศที่โอนมาจากต่างประเทศไว้ในบัญชีและแปลงค่าเป็นเงินบาทในภายหลัง ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน
สามารถนำเงินบาทมาฝากเข้าบัญชีได้หรือไม่
คุณสามารถนำเงินบาทมาฝากเข้าบัญชีได้ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทที่จะนำฝากเข้าบัญชี เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง และสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ตามจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในเอกสารที่นำมาแสดงต่อธนาคาร
สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีเงินฝากในต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน ระหว่าง 0.25%-1.25% ของจำนวนเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 500 บาท) และค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ (400 หรือ 1,150 บาทสำหรับสกุลเงินทั่วไป ยกเว้นสกุลเงินเยน และดอลลาร์ฮ่องกง)
จะเกิดปัญหาใดหรือไม่ หากไม่โอนเงินจากต่างประเทศมาเปิดบัญชีภายใน 1 เดือน หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำขอขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
ธนาคารจะยกเลิกบัญชีของคุณ หากคุณไม่โอนเงินจากต่างประเทศมาเปิดบัญชีภายใน 1 เดือน
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาทได้สูงสุดเท่าใด
ธนาคารไม่จำกัดจำนวนเงินที่คุณจะถอนเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลบาท และหากคุณถอนเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การถอนเงิน
สำหรับการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อรับเป็นเงินบาท ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดและมีค่าธรรมเนียมเท่าใด
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน ‘ราคารับซื้อ – โอนเงิน’ สำหรับการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อรับเป็นเงินบาทและธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียม
สามารถฝากและถอนเงินสดสกุลเงินต่างประเทศในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่

ได้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงินด้วยธนบัตรต่างประเทศ ดังนี้

 • 1% ของจำนวนเงินที่ฝากหรือถอน สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
 • 2% ของจำนวนเงินที่ฝากหรือถอน สำหรับสกุลเงินอื่นๆ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
หากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามเงื่อนไขของธนาคารให้พร้อม และติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้หรือไม่
ธนาคารสามารถให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าที่ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและวีซ่าประเภทอื่นๆ ได้
สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
หากคุณเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คุณสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ใดก็ได้ที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แต่หากคุณเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารที่มีหน่วยงานด้านต่างประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะฝากและถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
บริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

คุณสามารถบริหารบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือน โอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินบาทของตนเอง

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ชาวต่างชาติที่มีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะต้องคงเงินขั้นต่ำไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เท่าใด

คุณจะต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยต่อเดือน ขั้นต่ำ จำนวน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน และ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ ขั้นต่ำ จำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยอดเงินฝากแต่ละยอด

 

กรณีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีต่อเดือน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

หมายเหตุ: สำหรับสกุลเงินอื่นๆ ดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สามารถให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้หรือไม่
เจ้าของบัญชีสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินแทนได้ โดยเจ้าของบัญชีและบุคคลที่รับมอบอำนาจจะต้องลงนามร่วมกันในหนังสือมอบอำนาจและบัตรตัวอย่างลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคาร พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน แต่หากต้องการปิดบัญชี เจ้าของบัญชีต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
สามารถมีบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการบัตรเอทีเอ็มสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
หากลืมสมุดบัญชีเงินฝาก จะสามารถทำธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้
สามารถปิดบัญชีโดยไม่ใช้สมุดบัญชีได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชีในการปิดบัญชี
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากสาขาธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ได้หรือไม่
ไม่ได้ ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการดังกล่าว

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสะสมทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
(FCD e-Savings)

เปิดบัญชี ฝาก โอน ได้ง่าย ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบุคคลไทย

ทางเลือกของการออม เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และบริหารต้นทุนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทพิเศษ

วางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในอนาคตอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ