จุดเด่นบัญชี

ออมเงินพร้อมหลักประกัน

อุ่นใจกับหลักประกันเพื่อคนที่คุณรักด้วยการคุ้มครองที่เพิ่มค่าจากเงินฝากได้ถึง 10 เท่า

คุ้มครอง คุ้มค่า

คุ้มครองทุกกรณี วงเงินเอาประกันสูงสุดถึง 2 ล้านบาท แต่จ่ายเบี้ยประกันต่ำ

สะดวกสบาย

ทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากที่มาพร้อมความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยแผนความคุ้มครองจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่คุ้มครองทุกกรณี และวงเงินเอาประกันสูงสุดถึง 2 ล้านบาท สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี

การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก ซึ่งหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
จุดเด่นของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำกัดอาชีพ 
 • เบี้ยประกันต่ำ
 • ธนาคารกรุงเทพจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งเบี้ยประกันของคุณให้กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
รายละเอียดบัญชี
 • สามารถใช้บัตรบีเฟิสต์ทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ 
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ 
 • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
 • คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ 
 • การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
 • การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท
สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชี

ประเภท

ความคุ้มครอง

เสียชีวิตทุกกรณี

1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ

10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* สูงสุด 2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

 

*ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารเเสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
ข้อตกลงเพิ่มเติม บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ