จุดเด่นบัญชี

ทุกที่ ทุกเวลา

จะฝากหรือถอนได้ดั่งใจ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง ทุกช่องทาง ทุกเวลา

ง่าย และรวดเร็ว

ใช้จ่ายสะดวกเมื่อมีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระค่าบริการสะดวก

จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการได้ง่ายๆ ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เพียง 500 บาทก็เปิดบัญชีได้ จะฝากหรือถอนได้ดั่งใจ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน สะดวกสบายจ่ายบิลได้ดั่งใจ
การเปิดบัญชีใหม่
เปิดบัญชีเพียง 500 บาท ให้คุณทำธุรกรรมประจำวันได้อย่างไม่ติดขัด ด้วยการฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการก็สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ คำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายนและธันวาคม)
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก

 

บุคคลต่างชาติ
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล ผ่านสาขาธนาคาร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ