จุดเด่นบัญชี

ลดความกังวลจากความผันผวนของค่าเงิน

เพิ่มความมั่นใจ ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายในต่างประเทศที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต เช่น ค่าการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าสินค้าและค่าบริการ

เลือกออมเงินได้ตามใจ

ออมเงินสกุลต่างประเทศไว้ล่วงหน้า ณ วันที่พึงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต

ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงิน

เมื่อถอนเงินจากบัญชี เพื่อโอนไปต่างประเทศ หรือรับเป็นดร๊าฟท์ต่างประเทศ โดยธนาคารเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมซื้อดร๊าฟท์ต่างประเทศ

สะดวกสบาย

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี เงินบาทผ่านบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าบุคคลไทยที่เปิดบัญชีใหม่ประเภทสะสมทรัพย์ ฝากได้ใน 16 สกุลเงินหลัก โดยต้องนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเท่านั้น และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน* เพื่อโอนไปต่างประเทศหรือรับเป็นดร๊าฟท์ต่างประเทศ โดยธนาคารเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมซื้อดร๊าฟท์ต่างประเทศเท่านั้น

 

ลูกค้าสามารถเลือกฝากเงินเข้าบัญชี รวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน ทุกธนาคารในประเทศได้สูงสุด เทียบเท่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ** กรณีนำฝากโดยไม่ต้องแสดงเอกสารภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือเลือกฝากเงินเข้าบัญชีได้ตามจำนวนเงินในเอกสารภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต เปิดบัญชีขั้นต่ำมูลค่าเทียบเท่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีต่อเดือน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบุคคลไทย)

 

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมการถอนเงินแตกต่างกันไปตามสกุลเงิน ระหว่าง 0.25% - 1.25% ของจำนวนเงินที่ถอน

** จำนวนเงินเปิดบัญชีสำหรับสกุลเงินอื่น ดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษนี้ นอกจากจะออมเงินไว้สำหรับใช้จ่ายค่าการศึกษาต่างประเทศแล้ว ลูกค้ายังสามารถออมเงินไว้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศอื่นๆ ได้ เช่น ส่งเงินให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ

 

เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษได้ง่ายๆ เพียงนำเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บัตรประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

โอนเงินสกุลต่างประเทศ ระหว่างบัญชีตนเอง

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เพิ่มบัญชี”

4.

เลือกประเภทบัญชี “บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ”

5.

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ, เลขที่สมุดบัญชี และยอดเงินคงเหลือล่าสุดในสมุดบัญชี จากนั้นเลือก “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะเเสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้ว ในหน้า “บัญชี”

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

ทำรายการโอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ โทร. (66) 0 2626 4161, 4165 ในวันและเวลาทำการธนาคาร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ คืออะไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ คือ บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลไทยที่ต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่พอใจอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือค่าสินค้าและบริการ  แทนการซื้อเงินตราต่างประเทศ เป็นจำนวนมากในครั้งเดียวซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนลูกค้าต้องใช้เงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวนมากกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ แตกต่างจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติอย่างไร

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ แตกต่างจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติ คือ ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ เมื่อถอนเงินเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศหรือซื้อดร๊าฟท์ต่างประเทศ โดยธนาคารเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ (400 หรือ 1,150 บาทสำหรับสกุลเงินทั่วไป ยกเว้นสกุลเงินเยน และ ดอลลาร์ฮ่องกง) หรือค่าธรรมเนียมการซื้อดร๊าฟท์ (400-700 บาท และอากร 3 บาทต่อฉบับ)

 

(ค่าธรรมเนียมการถอนเงินแตกต่างกันไปตามสกุลเงินอัตราระหว่าง 0.25% - 1.25% ของจำนวนเงินที่ถอน)

ใครสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ
บุคคลไทยทั่วไปที่ต้องการออมเงินสกุลต่างประเทศ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศเช่น ค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าสินค้าและค่าบริการ เป็นต้น
ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ ต้องทำอย่างไร
เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ ได้ง่ายๆ โดยนำบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวข้าราชการไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ
เงื่อนไขสำคัญของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ คืออะไรบ้าง
  • ต้องเปิดบัญชีใหม่ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า และต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือน 250 ดอลลาร์สหรัฐ  กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีต่อเดือน 10 ดอลลาร์สหรัฐ การนำฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเท่านั้น
  • สามารถฝากเงินรวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน ทุกธนาคารในประเทศได้สูงสุดเทียบเท่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กรณีนำฝากโดยไม่แสดงเอกสารภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ หรือฝากเงินได้ตามจำนวนเงินในเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไร ในการแปลงเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน "ราคาขาย-โอนเงิน" ในการแปลงเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ โดยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับการโอนเงินไปต่างประเทศซึ่งถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยน "ราคาขาย–ธนบัตร"
ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษหรือไม่
ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบางสกุลเงินเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติ

ดูอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ และขอรับเป็นเงินบาทได้หรือไม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่
คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ และขอรับเป็นเงินบาทได้เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติ โดยธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน "ราคารับซื้อ–โอนเงิน" และไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ และรับเป็นธนบัตรต่างประเทศได้หรือไม่ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่

คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษและรับเป็นธนบัตรต่างประเทศได้เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ดังนี้

  • 1% ของจำนวนเงินที่ถอน สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
  • 2% ของจำนวนเงินที่ถอน สำหรับสกุลเงินอื่นๆ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
สามารถทำรายการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ ทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

คุณสามารถทำรายการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลัง 2 เดือนโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษเข้าบัญชีเงินบาทของตนเอง

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังไม่สามารถใช้บริการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้หรือไม่
คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ นอกจากการออมเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ส่งเงินให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ หรือเพื่อชำระค่าสินค้า และค่าบริการ
กรณีลูกยังไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศในขณะนี้ แต่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษไว้ก่อนได้หรือไม่ และชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของนักเรียนหรือไม่
คุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษไว้ก่อนได้ถึงแม้ลูกจะยังไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อทยอยออมเงินต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่พีงพอใจอัตราแลกเปลี่ยน และชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ปกครองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของนักเรียนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ เป็นบัญชีเงินฝากประจำได้หรือไม่
ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์เท่านั้น
ต้องการนำธนบัตรต่างประเทศมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษได้หรือไม่
ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเท่านั้น
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษให้บริการถึงเมื่อไร
ธนาคารเปิดให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษเหมือนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปกติและไม่มีกำหนดระยะเวลาปิดให้บริการ
สามารถเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษได้หรือไม่
ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษต้องเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทพิเศษใหม่เท่านั้น
สามารถฝากและถอนเงินได้ที่ไหนบ้าง
หากคุณเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารในต่างจังหวัดที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คุณสามารถฝากและถอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัดที่ใดก็ได้ที่ให้บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แต่หากคุณเปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารที่มีหน่วยงานด้านต่างประเทศในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลจะฝากและถอนเงินได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบุคคลไทย

ทางเลือกของการออม เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และบริหารต้นทุนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

บัญชีสำหรับออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ