จุดเด่นบัญชี

บริหารเงินสกุลต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และเลือกแปลงค่าเงินได้ในวันที่พึงพอใจ

ออมได้ตามใจ

เลือกเปิดบัญชีได้มากถึง 16 สกุลเงิน ฝากเงินได้ไม่จำกัดจำนวน และได้นานเท่าที่ต้องการ

หลากหลายช่องทาง

ใช้บริการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ทั่วประเทศ

ซื้อ-ขายทองคำ
ด้วยสกุลเงิน USD

ลงทุนง่ายและคุ้มค่า รับรู้
ผลตอบแทนชัดเจนยิ่งขึ้น
และลดต้นทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี
คุณสามารถติดต่อใช้บริการกับธนาคาร ได้ที่สาขาให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด กว่า 600 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งประเภทบัญชีที่รับฝากเงินมี 3 ประเภท คือสะสมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน โดยเงินฝากขั้นต้นในการเปิดบัญชีเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และเลือกเปิดบัญชีได้ถึง 16 สกุลเงิน ได้แก่

 • ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
 • ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
 • ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
 • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
 • ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 • ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
 • โครนสวีเดน (SEK)
 • โครนนอร์เวย์ (NOK)
 • โครนเดนมาร์ก (DKK)
 • ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 • หยวน (CNY)
 • ยูโร (EUR)
 • เยน (JPY)
 • ฟรังก์สวิส (CHF)
 • มาเลเซียริงกิต* (MYR)
 • อินโดนีเซียรูเปีย*(IDR)

 

หมายเหตุ: *ให้บริการเฉพาะที่สำนักงานใหญ่ สีลม โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริหารจัดการบัญชี FCD ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการบัญชี FCD ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

สามารถเพิ่มบัญชี FCD (ทุกสกุลเงิน) ประเภทสะสมทรัพย์กับโมบายแบงก์กิ้ง ได้ด้วยตนเองทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-23.00 น. และเมื่อผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ

 • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีเงินบาทและบัญชี FCD ของตนเองได้*

*การให้บริการระยะแรก ให้บริการเฉพาะบัญชี FCD สกุลเงิน USD และโอนเงินได้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อรายการ ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. ในวันทำการธนาคาร


 • บริการบัญชี FCD ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

สามารถเพิ่มบัญชี FCD กับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ที่สาขาให้บริการบัญชี FCD ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร และเมื่อเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถ

 • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • โอนเงินจากบัญชี FCD เข้าบัญชีเงินบาทของตนเอง ได้สูงสุด 1.2 ล้านบาทต่อวัน หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ตั้งแต่ 9.00-18.00 น. ในวันทำการธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บัตรประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
รายชื่อสาขาให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

โอนเงินสกุลต่างประเทศ ระหว่างบัญชีตนเอง

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “เพิ่มบัญชี”

4.

เลือกประเภทบัญชี “บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ”

5.

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ, เลขที่สมุดบัญชี และยอดเงินคงเหลือล่าสุดในสมุดบัญชี จากนั้นเลือก “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะเเสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้ว ในหน้า “บัญชี”

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

1.

เลือก “โอนเงิน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

4.

ระบุบัญชีโอนเงินออก, บัญชีรับเงินปลายทาง และจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นกด “ต่อไป”

5.

ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

6.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน

ทำรายการโอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ โทร. (66) 0 2626 4161, 4165 ในวันและเวลาทำการธนาคาร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)

คำถามที่พบบ่อย

บัญชี FCD เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีรายรับ-รายจ่าย หรือ ต้องการออมเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทในวันที่พอใจอัตราแลกเปลี่ยน เช่น


 • ผู้ที่รับเงินเดือนจากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่ขายสินค้าผ่านช่องทาง marketplace ต่างๆ
 • ผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่สนใจลงทุนทองคำด้วยสกุลเงิน USD

สำหรับผู้ที่สนใจออมเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ธนาคารมีบัญชี FCD ประเภทพิเศษ ซึ่งจะช่วยคุณสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในต่างประเทศได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ดูรายละเอียด

สามารถนำเงินบาทมาเปิดบัญชี FCD หรือฝากเพิ่มในครั้งต่อไปได้หรือไม่
ได้ โดยคุณสามารถนำเงินบาทมาแลกซื้อสกุลเงินต่างประเทศเพื่อเปิดหรือฝากเข้าบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน
สามารถฝากและถอนเงินเป็นธนบัตรต่างประเทศจากบัญชี FCD ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถนำธนบัตรต่างประเทศฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า

กรณีฝากเกินกว่าที่กำหนด ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม เช่น แบบสำแดงเงินตราต่างประเทศต่อศุลกากรขาเข้าเมือง (Customs Declaration Form) หลักฐานการซื้อธนบัตรต่างประเทศจากธนาคารในประเทศ หลักฐานแสดงความเป็นข้าราชการปฏิบัติงานในต่างประเทศ และสามารถถอนเพื่อรับธนบัตรต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ในบางกรณีธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่ม
สามารถโอนเงินจากบัญชี FCD ของตนเอง ไปยังบัญชี FCD ของบุคคลอื่นในประเทศได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของคุณ กับบัญชี FCD ของบุคคลอื่นๆ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทได้ นอกจากนี้ คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการ หากผู้รับเงินมีบัญชี FCD อยู่กับธนาคารกรุงเทพ


 • การโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหรือนิติบุคคลไทย โอนได้ไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
 • การโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลต่างชาติหริอนิติบุคคลต่างชาติ ต้องยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน และโอนได้ไม่เกินจำนวนเงินที่แจ้งไว้ในเอกสาร เช่น ใบเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ
สามารถใช้บัญชี FCD รับเงินโอนจากต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมบริการรับเงินโอนเพียง 0.25% ของมูลค่าเงินโอน ขั้นต่ำ 200 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกิน 500 บาท/รายการ เท่านั้น
สามารถโอนเงินจากบัญชี FCD ไปให้ผู้รับเงินในต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถโอนเงินได้ตามภาระค่าใช้จ่ายที่จะชำระให้ผู้รับในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่โอนเงินไปต่างประเทศเป็นประจำ ธนาคารมีบัญชี FCD ประเภทพิเศษ ซึ่งจะช่วยคุณสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในต่างประเทศได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ดูรายละเอียด

ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการแปลงค่าเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน “โอนเงิน-ราคาขาย” (Selling T/T rate) ในการแปลงค่าเงิน
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดเมื่อถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อรับเป็นเงินบาท
ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยน “โอนเงิน-ราคารับซื้อ” (Buying T/T rate) ในการแปลงค่าเงิน
ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชี FCD หรือไม่
ธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบางสกุลเงิน ดูรายละเอียด
สามารถมีบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชี FCD ได้หรือไม่
ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการบัตรเอทีเอ็มสำหรับบัญชี FCD
สามารถทำธุรกรรมจากบัญชี FCD ประเภท SFCD DFCD หรือ DSFCD ที่เคยเปิดไว้กับธนาคารได้อยู่หรือไม่

คุณสามารถใช้บัญชี FCD ของคุณได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ หากบัญชีเดิมของคุณเคยมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น


 • บัญชีประเภท SFCD เดิมจำกัดการนำฝากเงินเข้าบัญชีเฉพาะการรับเงินโอนจากต่างประเทศมาเข้าบัญชีเท่านั้น ปัจจุบันคุณสามารถนำเงินบาทมาแลกเป็นเงินตราต่างประเทศฝากได้ไม่จำกัดจำนวน
 • บัญชีประเภท DSFCD เดิมจำกัดยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันไม่เกิน USD 5 ล้าน ปัจจุบันคุณสามารถมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันได้ไม่จำกัดจำนวน
การใช้บริการบัญชี FCD มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

เลือกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทพิเศษ

วางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในอนาคตอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงิน

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

บัญชีสำหรับออมเงินสกุลต่างประเทศ โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที ช่วยให้คุณบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ