เทคนิคสอนลูกออมเงินช่วงอยู่บ้าน

การออมเงินเป็นพื้นฐานที่พ่อแม่สามารถสอนลูกได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งช่วงนี้ผู้ปกครองต้องทำงานที่บ้านและลูกๆ ต่างเรียนออนไลน์ ยิ่งทำให้มีเวลาใกล้ชิดกันมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่จะปลูกฝังให้รู้จักคุณค่าของเงินอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี – บัวหลวงคิดส์ ออมเงินเพื่ออนาคตของลูกหลาน ปลูกฝังวินัยการออม พร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษี เพียงฝากเงินเริ่มต้น 500 บาท เป็นประจำทุกเดือนจนครบ 2 ปี

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน