เมื่อมีเงินออมจำนวนหนึ่งในบัญชีเพื่อการลงทุน ก็ถึงเวลาแล้วที่จะวางแผนและถอนเงินก้อนนี้เพื่อนำไปลงทุนต่อยอดให้เงินงอกเงย ทำให้เงินออมเพิ่มค่าได้มากขึ้น

ออกสตาร์ทลงทุน มุ่งสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงสำหรับตนเองและครอบครัว ด้วยการเริ่มจาก...

รู้จักตนเอง

ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า “เป้าหมาย” การลงทุนของคุณคืออะไร เช่น เพื่อทำกำไร เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ จากนั้นค่อยพิจารณา “เงื่อนไข” ในการลงทุนว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ได้ว่าทางเลือกการลงทุนแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุด

รู้จักสิ่งที่ลงทุน

ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น

  • อยากได้ผลตอบแทนสูงหน่อย รับความเสี่ยงได้เยอะ “หุ้น” อาจเป็นคำตอบของคุณ
  • อยากเสี่ยงน้อยหน่อย ผลตอบแทนไม่ต้องสูงมากก็ได้ “พันธบัตร/หุ้นกู้” ก็อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า
  • อยากรับผลตอบแทนที่ดี ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ “กองทุนรวม” ซึ่งมีหลากหลายประเภท ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ

รู้จังหวะการลงทุน

ต้องสนใจติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรืออื่นๆ เพื่อจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถโยกย้ายเงินลงทุนไปยังทางเลือกอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมด้วย

รู้จักกระจายเงินลงทุน

ไม่ควรนำเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนประเภทเดียวกัน หรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องประเภทเดียวกัน แต่ควรกระจายเงินลงทุนในทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในภาพรวมลงได้

นอกจากนี้ หลังจากตัดสินใจลงทุนไปแล้ว เราก็ต้องคอยติดตามผลการลงทุนอยู่เสมอ เพราะเงินลงทุนเป็นของเรา และดอกผลที่จะเกิดจากการลงทุนก็เป็นของเราเช่นกัน ถ้าพบว่าอะไรๆ เริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็ต้องรีบปรับพอร์ตและจัดสรรการลงทุนใหม่ให้เหมาะสม เพื่อได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง สามารถนำมาต่อยอดสร้างความมั่งคั่งให้เราเองและครอบครัวได้

ลงทุนเพิ่มค่า สร้างโอกาสต่อยอดความมั่งคั่ง!!


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ