การหลอกลวงทางโทรศัพท์

เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่อ้างว่าติดต่อจากธนาคาร เพื่อขอให้ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือมีเงินภาษีคืน และขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน

 

ปัจจุบันมีการหลอกลวงทางโทรศัพท์ โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานราชการต่างๆ ติดต่อคุณเพื่อขอให้ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยใช้กลอุบายหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือมีเงินภาษีคืน และขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน รวมถึง การขอให้คุณทำรายการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ มิจฉาชีพอาจแอบอ้างติดต่อคุณในนามธนาคารกรุงเทพ โดยกำหนดให้หมายเลขบัวหลวงโฟนหรือหมายเลขอื่นๆ ของธนาคาร (ตัวอย่างเช่น 0 2 645 5555) ปรากฎเป็นเบอร์ที่ติดต่อเข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อหลอกคุณให้หลงเชื่อว่าเป็นการติดต่อจากธนาคารกรุงเทพ

 

ดังนั้น หากคุณได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้คุณอย่าหลงเชื่อ โดยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 02-645-5555 ก่อนดำเนินการทำธุรกรรมใดๆ หรือหากคุณได้หลงเชื่อและโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพแล้ว โปรดแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อธนาคาร และหากคุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปแล้ว เช่น รหัสส่วนตัว คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอยกเลิกการใช้บัตรนั้น

 

ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารไม่มีนโยบายติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือติดต่อคุณโดยใช้เสียงจากระบบอัตโนมัติ หรือให้คุณทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนรหัสส่วนตัวเป็นระยะๆ และอัพเดทโปรแกรมต่อต้านไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ