สิทธิประโยชน์บัตร

ธุรกรรมปลอดภัย

กดเงิน โอน จ่าย ปลอดภัยทุกธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะและรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

กด โอน จ่าย สะดวก บัตรเดียวที่ให้คุณครบ ทั้งกดเงิน และใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่รับบัตรทั่วโลก

สิทธิประโยชน์ถูกใจ

รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก UnionPay International และ Travel Mate.Asia

มั่นใจทุกการช้อป

ฟรี SMS แจ้งทางมือถือ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กดเงินปลอดภัย
  • กดเงิน โอน จ่าย และอีกหลายธุรกรรมทางการเงิน ด้วยชิปอัจฉริยะและรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก ที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรชิปการ์ด รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย
  • กำหนดวงเงินในการถอนหรือโอนต่อวันได้ด้วยตนเอง สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน
มั่นใจทุกการช้อป
  • ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก เพื่อยืนยันการชำระเงินทุกครั้งด้วยตัวคุณเอง
  • รับ SMS แจ้งเตือนการใช้จ่ายผ่านบัตรทางโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
  • สะดวก ไม่ต้องพกเงินสด ใช้จ่ายได้สูงสุด 150,000 บาทต่อวัน ทุกร้านค้าทั่วไทยที่มีเครื่องหมาย หรือเครื่องหมาย และร้านค้าทั่วโลกที่รับบัตรชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจาก UnionPay International และ Travel Mate.Asia เมื่อเดินทางในต่างประเทศและร้านค้าที่ร่วมรายการ
การชำระสินค้า/บริการ ด้วยฟังก์ชัน Contactless

Contactless Payment เป็นอีกหนึ่งช่องทางการชำระเงินที่จะช่วยให้ทุกการใช้จ่ายของคุณ ง่าย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ทันที

 

จ่ายง่าย... เพียงแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้า ที่มีสัญลักษณ์ ทุกที่ทั่วโลก และชำระได้สูงสุดโดยไม่ต้องเซ็นสลิป 1,500 บาท/ครั้ง* (กรณีหากมียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาท/ครั้ง จะต้องใช้วิธีเสียบบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรจะต้องเซ็นสลิป หรือใส่รหัส (PIN) ตามปกติ)

 

สะดวกและรวดเร็ว... ไม่ต้องพกเงินสด เพียงแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็ชำระเงินได้ทันที

 

ปลอดภัย... แตะบัตรชำระสินค้าได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้บัตรแก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า และสามารถตรวจสอบยอดชำระผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ทันที และฟรี SMS แจ้งเตือนทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร 300 บาทขึ้นไป

 

*จ่ายได้สูงสุดต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผู้ให้บริการ

สมัครบัตร

สมัครบัตรได้ง่าย ๆ ที่สาขาใกล้คุณ เพียงเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็คของธนาคาร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) คุณจะได้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท มาตรฐานไทยชิปการ์ดทันที และเลือกกดรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลักได้เอง

 

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง
  • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 200 บาท โดยขอใช้บริการได้ที่สาขาที่คุณสมัครบัตร
การใช้บัตรทำธุรกรรม

ประเภทธุรกรรม

เครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงเทพ
ทั่วประเทศ

 

เครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคารอื่นที่รับ
ชิปการ์ด
1


 

บัวหลวงโฟน
โทร. 1333


ใช้ถอนเงินสด

/

/

-

โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือโอนเงินไปยังธนาคารอื่น

/

/***

/*

ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ สูงสุด 10 บัญชี

/

/***

/

ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง

/**

-

/**

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง

-

-

/**

ชำระภาษีและค่าสาธารณูปโภค

/

-

/

ชำระค่าสินค้าและบริการ

/

-

/

เติมเงินมือถือ

/

-

/

เปลี่ยนรหัสประจำตัว 6 หลัก (PIN Code)

/

-

-

กำหนดวงเงินในการถอน/โอนเงิน ได้สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน

-

-

/

กำหนดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าต่างๆ ได้สูงสุด 150,000 บาทต่อวัน

-

-

/

แจ้งอายัดบัตร

-

-

/

 

1 สำหรับในต่างประเทศ ต้องเป็นเครื่องเอทีเอ็มที่รับชิปการ์ดและมีเครื่องหมาย

*โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพไปยังบุคคลที่ 3 ต้องลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงเทพก่อนใช้บริการ และไม่สามารถทำรายการโอนเงินไปยังธนาคารอื่นได้
**ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
***สำหรับเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และตั้งในประเทศไทยเท่านั้น

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

4 ขั้นตอนชำระเงินง่ายๆ ด้วย Contactless

1. มองหาสัญลักษณ์ ณ จุดขาย และแจ้งพนักงานร้านค้าจะชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ Contactless

2. ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะชำระก่อนแตะบัตร หากพบว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ให้แจ้งพนักงานแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องทันที

3. แตะบัตรที่หน้าเครื่องอ่าน Contactless เพื่อชำระเงิน

4. แตะบัตรค้างไว้จนเห็นข้อความอนุมัติ (Approved) หรือไฟสีเขียว หรือเสียงสัญญาณปรากฏที่หน้าจอ สามารถเก็บบัตรคืนได้ทันที และรับใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เก็บไว้เป็นหลักฐาน

บริการ SMS

SMS แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

รู้รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางโทรศัพท์มือถือได้แล้ววันนี้ สมัครฟรี ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน

บัตรอื่นๆ ที่ตรงใจ 

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ ดิจิทัล

เลือกรูปแบบได้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งแบบ Virtual และแบบพลาสติก รองรับการทำธุรกรรมที่หลากหลาย พร้อมยกระดับความปลอดภัย มั่นใจทุกการช้อป

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

สะดวกสบายทั้งการจับจ่ายซื้อสินค้า/บริการ เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระค่าสินค้าได้ทันที ใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และถอนเงินสดได้ในบัตรใบเดียว พร้อมสิทธิประโยชน์จากประกันภัยอุบัติเหตุ

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

รวมทุกความสะดวก ตอบครบทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์คนเมือง ช้อปปิ้ง กดเงินสด เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที พร้อมรับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ และส่วนลดจากร้านค้า

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

บัตรเดียวคู่ใจทุกการใช้จ่าย ซื้อสินค้า/บริการที่ร้านค้าทั่วโลก และทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม คล่องตัวทุกการใช้จ่าย เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ