สิทธิประโยชน์

รับเงินคืนทุกรอบบัญชี

รับเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% จากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรให้แก่มูลนิธิปิยะเวท

สิทธิประโยชน์ที่ครบทุกความต้องการ

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ใช้จ่ายอย่างมีระดับ รับเงินคืนทุกรอบบัญชี

สมัครวันนี้! ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก และยกเว้นในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทต่อปี

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท

ดูอัตราดอกเบี้ย
รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อรอบบัญชี

% เครดิตเงินคืน

ไม่เกิน 25,000 บาท

0.50%

25,001 - 100,000 บาท

0.75%

100,001 - 200,000 บาท

1%

ส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป

2%


หมายเหตุ: จำนวนเงินที่คืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชี และจะนำไปลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีนั้น โดยบัตรหลักและบัตรเสริมจะแยกกันคำนวณ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000
ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารจะร่วมสมทบเงินบริจาค 0.2% จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่มูลนิธิปิยะเวท

หมายเหตุ: การคำนวณจะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอื่นๆ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ