สิทธิประโยชน์

รับเงินคืนทุกรอบบัญชี

รับเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% จากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อุ่นใจกับเอกสิทธิ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

อุ่นใจกับเอกสิทธิ์เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยบริการเพิ่มวงเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วย พร้อมบริการสำรองที่จอดรถ

รับสิทธิประโยชน์มากมาย

ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเดียวที่ให้ทุกการใช้จ่ายของคุณยิ่งมีค่า

รับเอกสิทธิ์ในการใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมมีส่วนร่วมบริจาคสู่สังคมให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อรอบบัญชี

% เครดิตเงินคืน

ไม่เกิน 25,000 บาท

0.50%

 25,001-100,000 บาท

0.75%

 100,001-200,000 บาท

1%

ส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป

2%

 

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่คืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชี และจะนำไปลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีนั้น โดยบัตรหลักและบัตรเสริมจะแยกกันคำนวณ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000

สิทธิประโยชน์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • บริการสำรองที่จอดรถที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์*
  • บริการให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Ramathibodi Hotline โทร. (66) 0 2201 2000

*ยกเว้นกรณีมีผู้ใช้บริการดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในขณะนั้น
ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารจะนำเงินค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมมอบสมทบเพิ่มเติมในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี* เพื่อบริจาคให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


*การคำนวณจะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อ/บัตรเครดิตอื่นๆ

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และโรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ
ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ