รายการโปรด

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

หน้าธุรกรรม เลือก “รายการโปรด”

3.

เลือกดูรายการโปรดทั้งหมด หรือกด เพิ่มรายการโปรด ใหม่ได้จากโอนเงิน จ่ายเงิน เติมเงิน


4.

เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม เช่น ประเภทการโอนเงิน หรือผู้ให้บริการต่างๆ

5.

กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อรายการโปรด จำนวนเงิน บันทึก และกด “ต่อไป” จากนั้นตรวจสอบรายการโปรด และกด “ยืนยัน”


6.

หรือเลือกเพิ่มรายการโปรดได้จากหน้าสลิปหลังจากทำรายการสำเร็จ

7.

หน้า "จัดการรายการโปรด" คุณสามารถแก้ไข ลบ หรือจัดลำดับรายการโปรด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ