บริการยืนยันตัวตน (Be My ID)

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ พร้อมยืนยันตัวตนที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบัญชี e-Savings

ขั้นตอนการเปิดบัญชี e-Savingsสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยืนยันตัวตน


  • บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน
  • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน
  • รหัสอ้างอิง 7 หลัก (มีอายุ 48 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1.

ลูกค้าแจ้งความประสงค์ใช้บริการยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงเทพกับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ที่ 7-Eleven พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด


2.

ลูกค้ากรอกรหัสอ้างอิง 7 หลัก ที่ได้รับจากโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และกดยืนยันที่เครื่องรูดบัตร EDC เพื่อยอมรับเงื่อนไขของบริการ

3.

ลูกค้าเสียบบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่องรูดบัตร EDC

4.

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ถ่ายภาพใบหน้าของลูกค้า เพื่อยืนยันตัวตน


5.

ลูกค้าจะได้รับใบบันทึกรายการยืนยันตัวตนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ