บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สามารถรับ-ส่งเงินได้หลายร้อยประเทศทั่วโลก

สะดวกสบาย

ใช้บริการได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รวดเร็ว

ผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ภายใน ไม่กี่นาที ณ จุดให้บริการของธนาคาร หรือเลือกรับเงินเข้าบัญชีของคุณที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

ง่าย

สามารถส่งหรือรับเงินระหว่าง ประเทศโดยไม่ต้องมีบัญชี กับธนาคาร

ส่งเงินที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยน

 • กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน ที่จุดบริการ
 • ยื่นแบบฟอร์ม บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการโอนเงิน เช่นเอกสารแจ้งจากต่างประเทศ เอกสารการศึกษาในต่างประเทศ
 • ชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน
 • แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินแก่ผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากธนาคารมอบใบสร็จรับเงินให้ผู้ส่ง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ค่าธรรมเนียม
  คำถามที่พบบ่อย
  • จะต้องมีบัญชีธนาคารในการส่งเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน หรือไม่
   คุณสามารถส่งเงินผ่านบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร

   

  • หากต้องการส่งเงิน จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย คุณจะต้องแสดงเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน และกรอกแบบฟอร์ม ‘ส่งเงิน’ ที่เคาน์เตอร์บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารกรุงเทพและหากส่งเงินเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณจะต้องแสดงเอกสารประกอบการส่งเงินนั้นๆ ด้วย

   

  • สามารถส่งเงินโอนเงินได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าใด
   คุณสามารถส่งเงินได้สูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ต่อรายการ ต่อวัน ในกรณีที่คุณต้องการโอนเงินมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่สาขาที่คุณใช้บริการ

   

  • จะต้องทำอย่างไร ในการไปรับเงิน
   คุณต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมแจ้งหมายเลขกำกับการโอน ชื่อผู้ส่ง ประเทศต้นทางที่ส่งเงินมาและจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมแสดงบัตรแสดงตน

   

  • จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับ-ส่งเงิน หรือไม่
   ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงิน ส่วนการส่งเงินนั้น ค่าธรรมเนียมการส่งจะขึ้นอยู่จำนวนเงินที่ส่งและประเทศที่จะส่งเงินไป

   

  • จะไปรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยนได้ที่ไหน
   คุณสามารถรับเงินได้ที่สาขาหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพที่มีสัญลักษณ์ Western Union ทุกแห่งทั่วประเทศ

   

  • เลือกรับเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ได้หรือไม่
   ไม่ได้ ตามข้อกำหนดของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน คุณสามารถรับเงินในสกุลเงินบาทเท่านั้น

   

  • ธนาคารจะโอนเงินที่ได้รับจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
   ตามข้อกำหนดของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกนำเงินสดที่ได้รับจากเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ ที่สาขาธนาคารหรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามธนาคารมีบริการบัวหลวง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน กริ๊ง ที่รองรับการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณ

   

  • สามารถรับเงินสูงสุดได้เท่าใด ต่อวัน
   ไม่จำกัด

   

  • การโอนเงินจากผู้ส่งไปถึงมือผู้รับใช้เวลานานเท่าใด
   ประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ การให้บริการขึ้นอยู่กับเวลาทำการของแต่ละจุดบริการ ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
  ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ