บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

บริการส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานปลอดภัยระดับสากล สามารถส่งเงินได้ 200 กว่าประเทศทั่วโลก

ใหม่! ไม่ต้องรอ

ลูกค้าบุคคลไทยสมัครใช้บริการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ แล้วใช้ส่งเงินได้ทันที ไม่ต้องรอ

สะดวกสบาย

ใช้บริการได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รวดเร็ว

ผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ภายในไม่กี่นาที ณ จุดให้บริการของธนาคาร หรือเลือกรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ส่งเงินได้ไม่มีขั้นต่ำ

ส่งเงินได้ทุกยอดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ปลายทางได้รับเต็มๆ ไม่โดนหักเงิน

โปรโมชัน

รับ-ส่งเงินไว แถมได้เงินคืน

เมื่อรับ-ส่งเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67

สมัครบริการ
หากคุณใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว คุณสามารถสมัครใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สมัครบริการด้วยตนเองแบบออนไลน์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (สำหรับลูกค้าบุคคลไทย)
 • หากคุณยังไม่มีบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแนะนำให้คุณเปิดบัญชี E-Saving ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพก่อน โดยไม่มียอดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • แตะที่เมนู ‘ธุรกรรม’ > เลือกบริการ ‘Western Union’
 • กรอกข้อมูลและตรวจสอบให้ครบถ้วน > กดยืนยันข้อมูล
 • สามารถใช้บริการรับ-ส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ทันที

สมัครใช้บริการที่สาขา (สำหรับลูกค้าบุคคลไทยและชาวต่างชาติ)

 • ติดต่อขอรับใบคำขอใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
  • เอกสารแสดงตนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับลูกค้าบุคคลไทย) หรือ Passport (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพของคุณที่ผูกกับบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • เมื่อใบสมัครของคุณได้รับอนุมัติแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ทราบ ผ่านทาง SMS ให้คุณเริ่มใช้บริการภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในเขตต่างจังหวัด อาจนานกว่า 7 วัน)

หมายเหตุ

 • ในการสมัครใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ คุณจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในช่อง ‘ผู้ขอใช้บริการ’ และในเอกสารข้อตกลงการใช้บริการที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ที่สาขา
 • คุณต้องลงลายมือชื่อให้ตรงกับลายมือชื่อที่ได้ลงนามไว้ด้านหลังสมุดบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ  


เงื่อนไขการส่งเงิน

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถใช้บริการส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 21.00 น.

 • กรอกแบบฟอร์ม "การส่งเงิน" ที่จุดบริการ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน
 • ยื่นแบบฟอร์ม บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการโอนเงิน เช่นเอกสารแจ้งจากต่างประเทศ เอกสารการศึกษาในต่างประเทศ
 • ชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน
 • แจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน ชื่อผู้ส่งเงิน ประเทศที่ส่งเงิน และจำนวนเงินแก่ผู้รับเงิน โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ทันทีหลังจากธนาคารมอบใบสร็จรับเงินให้ผู้ส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
คำถามที่พบบ่อย
 1. หากต้องการสมัครใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง
  ลูกค้าบุคคลไทยต้องใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร

 2. ใครสามารถใช้บริการส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้บ้าง
  บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

 3. ชาวต่างชาติสามารถสมัครใช้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ที่ช่องทางไหนได้บ้าง
  สามารถสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน

 4. ช่วงเวลาการให้บริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ คือเวลาใดบ้าง
  ทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น.

 5. ส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าใด
  สามารถส่งเงินได้สูงสุดไม่เกิน 320,000 บาท/รายการ/วัน หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ซึ่งเป็นวงเงินรวมทุกช่องทาง ในกรณีที่ต้องการส่งเงินมากกว่าจำนวนข้างต้น โปรดติดต่อบัวหลวงโฟน 1333  

 6. จะคำนวณค่าธรรมเนียมในการส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้อย่างไร
  ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเทศปลายทางที่รับเงิน

 7. การส่งเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ไปถึงผู้รับใช้เวลานานเท่าใด
  โดยปกติจะใช้เวลาภายในไม่กี่นาที

 8. สามารถแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน หรือยกเลิกรายการส่งเงินได้หรือไม่
  อาจทำได้หากผู้รับยังไม่ได้รับเงิน และหากสามารถยกเลิกรายการได้ ผู้ส่งจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ส่งโดยไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียม

 9. หากต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อผู้รับ หรือต้องการยกเลิกรายการ ต้องติดต่อที่ใด
  ติดต่อบัวหลวงโฟน 1333 หรือสายด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน 001 800 852 5385 (Toll Free) ตลอด 24 ชั่วโมง

 10. ในกรณีที่คิดว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ต้องติดต่อที่ใด
  ติดต่อสายด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน 001 800 852 5385 (Toll Free) ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ