บริการ DCA

ตัวช่วยวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด

DCA คืออะไร

 

เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อหน่วยลงทุนกองทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์/บัญชีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของคุณ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่คุณเลือกไว้

ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดวันที่ต้องการให้หักเงิน และวันสิ้นสุดบริการได้ด้วย

 

DCA ดีอย่างไร

 

เป็นการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยสร้างวินัยการลงทุนแล้ว ยังช่วยให้คุณไม่ต้องคอยจับจังหวะการลงทุน เป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการซื้อ และมีโอกาสทำให้ต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวอยู่ในระดับต่ำอีกด้วย

 

สมัคร DCA ทำอย่างไร

 

สมัครง่ายๆ ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงเตรียมเอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีกองทุนรวม
  • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

จากนั้นเลือกกองทุนที่ใช่ และวันที่ต้องการให้หักเงิน

 

หมดกังวลเรื่องภาวการณ์ขึ้นลงของตลาดหรือการจับจังหวะวันเข้าซื้อหน่วยลงทุน ให้บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) ช่วยลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทุนอย่างชาญฉลาดได้ง่ายๆ แล้ว

หมายเหตุ

  • กรณีวันที่กำหนดหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการ ตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดซื้อขาย ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
  • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
  • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
  • บริการหักบัญชีบัตรเครดิตใช้ได้เฉพาะกองทุนประเภท RMF/SSF เท่านั้น
  • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสามารถใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF ได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี/ราย หรือกองทุน RMF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี/ราย และกองทุน SSF รวมกับกองทุน RMF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี/ราย โดยเจ้าของบัตรและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ