แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพ ฟรี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ


ศูนย์ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิดให้บริการ ตั้งแต่ 15 ก.ค. 66 ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการสามารถนัดหมายล่วงหน้า หรือรับบริการได้ที่ใหม่ ณ Siriraj H Solutions ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ที่ศูนย์การค้า ICS ชั้น 5 (ตรงข้าม ICONSIAM) ตั้งแต่ 21 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

โทร.0 2414 1144 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 20.00 น. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศิริราชกำหนด

สิทธิประโยชน์

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ร่วมภูมิใจ...ที่ได้เป็นผู้ให้ ทุกการใช้จ่าย ธนาคารกรุงเทพร่วมบริจาค 0.2% ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล “สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ”

เอกสิทธิ์กับบริการดูแลสุขภาพ

ฟรี โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic Package พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 40% ที่การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

อุ่นใจกับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart

บริการแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% และ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ศิริราช

เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมาย

สะสมคะแนน เพื่อแลกของรางวัล หรือบริจาคให้ศิริราช พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล และสิทธิพิเศษจากวีซ่า แพลทินัม อีกมากมาย

สุขใจทุกครั้งที่ใช้ ทุกการใช้จ่าย...คือได้บุญ

สมัครวันนี้! ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก และยกเว้นในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทต่อปี
สิทธิประโยชน์จากธนาคารกรุงเทพ
 • ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ(1)
  • ธนาคารจะมอบเงินสมทบเพื่อบริจาคในอัตรา 0.2% จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สามารถใช้คะแนนสะสมแทนเงินบริจาค ทุก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท มอบให้ศิริราช และธนาคารร่วมสมทบเพิ่มเท่ากับจำนวนเงินที่บริจาค        

   

 • รับคะแนนสะสมสูงสุด 2 เท่า
  • รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท
  • รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 2 คะแนน เมื่อบริจาคเงินให้ศิริราชทุกๆ 25 บาท*

   *สงวนสิทธิ์สำหรับยอดบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านเครื่องบันทึกข้อมูล (Electronic Data Capture – EDC) ของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น        

   

 • อุ่นใจกับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ศิริราช(2)
  • แบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ศิริราช 5,000-100,000 บาท/รายการ
  • แบ่งชำระ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ศิริราช ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/รายการ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับยอดชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ที่ศิริราช (โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) เท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอรับบริการแบ่งชำระรายเดือน Be Smart ได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000 หรืออีเมล card.srv@bangkokbank.com โดยต้องแจ้งก่อนวันปิดยอดบัญชี

 

(1) เงื่อนไขการร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

 • การคำนวณบริจาคสมทบจากธนาคารกรุงเทพในอัตรา 0.2% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี จะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ยอดเงินที่เกิดจากการโอน ยอดค้างชำระจากสินเชื่อ/บัตรเครดิตอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้แบบฟอร์มการแลกคะแนนสะสมเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งคำนวณในอัตราการแลกคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

 

(2) เงื่อนไขโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart

 • สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ที่ศิริราช (โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอรับบริการแบ่งชำระรายเดือน Be Smart ได้ที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4000 หรืออีเมล card.srv@bangkokbank.com โดยต้องแจ้งก่อนวันสรุปยอดบัญชี
 • ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/ครั้ง และยอดแบ่งชำระต่อเดือน เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สำหรับยอดแบ่งชำระ 0% สงวนสิทธิ์สำหรับยอดที่ไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร/ครั้ง และไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • สำหรับยอดชำระค่ารักษาพยาบาลที่ศิริราช (โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) ที่เกิน 100,000 บาท/บัตร/ครั้ง สามารถเลือกวิธีการแบ่งชำระได้ดังนี้
  • สามารถแบ่งชำระในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.74% เมื่อแบ่งชำระ 6 หรือ 10 เดือน
  • สามารถแบ่งยอดชำระได้
   • ยอดใช้จ่าย 100,000 บาท เลือกแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ส่วนยอดใช้จ่ายที่เกิน 100,000 บาท ให้ชำระเต็มจำนวน (ส่วนที่ชำระเต็มจะได้รับคะแนนสะสมตามที่ธนาคารกำหนด) หรือ
   • ยอดใช้จ่าย 100,000 บาท เลือกแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ส่วนยอดใช้จ่ายที่เกิน 100,000 บาท มีจำนวนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ 0.74% เมื่อแบ่งชำระ 6 เดือน หรือ 10 เดือน ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บในรอบบัญชีถัดไป พร้อมกันกับยอดผ่อนชำระ 0% ของ 100,000 บาท
  • โปรแกรมผ่อนชำระ 0% จะไม่ได้รับคะแนนสะสม ส่วนการแบ่งชำระ 0.74% จะได้รับคะแนนสะสม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สิทธิประโยชน์จากโรงพยาบาลศิริราช
  • รับสิทธิตรวจสุขภาพ Basic Package 1 ครั้ง มูลค่า 2,060 บาท ณ Siriraj H Solutions ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ที่ศูนย์การค้า ICS ชั้น 5 (ตรงข้าม ICONSIAM) โทร. 0 2414 1144 เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ครบตั้งแต่ 300,000 บาท/บัตร/ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร
  • รับส่วนลด 5-40% ค่าหัตถการ (นวดไทยแบบราชสำนัก ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอด บริการสัปปายะ) และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เมื่อรับการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7(4)

  • รับส่วนลด 10% ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน(5)

  • บริการสำรองที่จอดรถพิเศษ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์(6)

  (3) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี

  • Basic Package ได้แก่ การตรวจเม็ดเลือด (CBC), การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS), การตรวจสมรรถภาพไต(BUN และ Cr), การตรวจวัดระดับเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte), การตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Lipid), การตรวจปัสสาวะ (U/A), การตรวจอุจจาระ (Stool), การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR), การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • การคำนวณจะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ชำระค่าเบี้ยประกัน ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อ/ บัตรเครดิตอื่น ๆ และรายการบริจาคเพื่อศิริราช
  • ผู้ถือบัตรต้องใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์แทนได้
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/ปี
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่รวมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขและรายละเอียดของการใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่ศิริราชกำหนด สอบถามเพิ่มเติม ณ Siriraj H Solutions ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ที่ศูนย์การค้า ICS ชั้น 5 (ตรงข้าม ICONSIAM) โทร. 0 2414 1144 ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสุขภาพใด ๆ ของศิริราชทั้งสิ้น
  • ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข พร้อมหนังสือรับสิทธิ์จาก ศิริราช ภายใน 60 วัน หลังจากครบระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร 

   

  (4) เงื่อนไขการรับส่วนลดที่การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ โทร. (66) 0 2419 1717-8 ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจรักษาโรคและ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ และ/หรือการให้คำปรึกษาสร้างเสริมสุขภาพและ/หรือการดำเนินการใดๆ ของศิริราชทั้งสิ้น

   

  (5) เงื่อนไขการรับส่วนลดที่พิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดที่พิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน สำหรับผู้ที่แสดงบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ณ สถานที่ใช้สิทธิ์เท่านั้น

   

  (6) เงื่อนไขบริการสำรองที่จอดรถ สงวนสิทธิ์บริการสำรองที่จอดรถ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น เพียงแสดงบัตรเครดิต ณ สถานที่ใช้สิทธิ์ ยกเว้นกรณีมีผู้ใช้บริการดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในขณะนั้น โดยผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการจอดรถ

   

  เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากศิริราช/ร้านค้าก่อนการใช้สิทธิ
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และพันธมิตรกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สถานที่ใช้สิทธิ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สิทธิพิเศษระดับแพลทินัม

  สะสมคะแนน แลกของรางวัล

  ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อนำมาแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆ และรวดเร็วกับรายการ Bualuang Thank You Rewards

  สะสมไมล์เดินทาง

  คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา

  • 3,000 คะแนน ต่อ 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
  • 1,500 คะแนน ต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
  • 1 คะแนน ต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย

  บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

  ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ (66) 0 2638 4000

  • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน...ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด บริการสอบถามเส้นทาง ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน หรือรถยกลาก
  • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์...ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล ประสานงานเชิญแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้า
  • บริการเลขาส่วนตัว...ผู้ช่วยชั้นเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองรถลีมูซีน จองรถเช่า จองภัตตาคาร สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ จองเที่ยวบิน และตรวจสอบตารางเที่ยวบิน จองบัตรชมภาพยนตร์ จองบัตรชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ ประสานงานจัดส่งดอกไม้เพื่อคนพิเศษและโอกาสพิเศษของคุณ
  • บริการให้คำแนะนำการเดินทาง...บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้วันหยุดของคุณราบรื่นและน่าจดจำ เช่น การทำวีซ่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อหนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย หรือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ฯลฯ รวมถึงบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางทั่วประเทศไทย
  • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัย...ให้ความช่วยเหลือประสานงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการประสานงานการซ่อมประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือติดต่อช่างกุญแจ เป็นต้น

   

  ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

  รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง

   

  หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2638 4000

  สิทธิพิเศษวีซ่า

  สิทธิพิเศษทั่วโลกจากวีซ่า แพลทินัม พริวิเลจเจส สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ

   

  เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าแพลทินัม ที่ให้คุณเต็มอิ่มกับสิทธิพิเศษในแบบที่ต้องการ ทั้งส่วนลดค่ากรีนฟี และบริการแพ็คเกจกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลกที่ร่วมรายการ และอีกหลากหลายสิทธิพิเศษที่แสนประทับใจจากวีซ่า


  โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ที่ www.visa.co.th หรือ www.visaplatinum.com


  หมายเหตุ: สิทธิพิเศษนี้เป็นบริการของวีซ่า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

  ค่าธรรมเนียม
  บัตรหลัก

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท

  • ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท/ปี

   

  บัตรเสริม

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  • ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท/ปี

   
  หมายเหตุ: ยกเว้นค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และปีต่อๆ ไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/ปี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
  ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  Maximum 3 products can be compared at the same time.

  คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ