จุดเด่นบริการ

หมดห่วง

เรื่องค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ

คุ้มครองครอบคลุม

ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

มอบความคุ้มครองที่มั่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้การดูแล
ด้วยแบบประกัน 4 ทางเลือก ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย

พีเอเฟิสต์ วีไอพี

คุ้มครองครอบคลุม
อายุ 16-65 ปี

พีเอเฟิสต์ คิดส์

คุ้มครองวัยเด็ก
อายุ 1-16 ปี

พีเอเฟิสต์ สมาร์ท

คุ้มครองครอบคลุม
อายุ 16-65 ปี

พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์

คุ้มครองผู้สูงอายุ
อายุ 50-100 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุของผู้เอาประกันภัย เป็นไปตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ
 • เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • ไม่ได้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ตำรวจ ทหาร จักรยานยนต์ รับจ้าง กรรมกร
  คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง ชาวประมง และอาสาสมัครป้องกันภัย เป็นต้น
สมัครบริการ

สมัครง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะแผนประกันภัย พีเอเฟิสต์ คิดส์, พีเอเฟิสต์ สมาร์ท และพีเอเฟิสต์ ซีเนียร์)
 • สมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199


รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ