บทความ กองทุน ที่น่าสนใจ

บริการ DCA "ง่าย" และ "ดี"

บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

เคล็ดลับการเลือกกองทุนรวม

เคล็ดลับการเลือกกองทุนรวม ตอบโจทย์ความต้องการด้วยเทคนิคการลงทุนที่เหมาะสมและช่องทางการลงทุนที่สะดวก

ลงทุนอย่างไรให้ตรงใจ

หลากหลายแนวทางการลงทุนซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนที่ต่างกัน เพื่อทราบและเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

VDO ความรู้กองทุน

BF Knowledge Tips

จัดพอร์ตลงทุนด้วยวิธี DCA ต้องใส่ใจอะไรบ้าง

BF Knowledge Tips

ลงทุนกับของแบรนด์เนม ด้วยเงินเพียงหลักร้อย

BF Knowledge Tips

จะรู้ได้ไง จังหวะไหนควรปรับพอร์ต

BF Knowledge Tips

ปรับพอร์ตฝ่าวิกฤตลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ