บริการประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

เกนเฟิสต์ 380
(มีเงินปันผล)

เริ่มต้นวางแผนการออม ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 380 พลัส
(มีเงินปันผล)

วางแผนการออม พร้อมรับความคุ้มครองโรคร้าย 48 โรค และโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 550
(มีเงินปันผล)

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี พร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 650
(มีเงินปันผล)

เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 810

ต่อยอดความมั่นคง ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน และมีเงินคืนให้ทุกปีตลอดสัญญา

เกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น

ปกป้อง คุ้มครองชีวิต ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 200%

โฮมเฟิสต์

หลักประกันสำหรับครอบครัวของคุณเพื่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เครดิตเฟิสต์

แบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจให้ยังคงเป็นของคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์

แพลนเฟิสต์

วางแผนล่วงหน้าด้วยประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต แพลนเฟิสต์ เพื่อ สร้างหลักประกันให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก


รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน