บริการประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

เกนเฟิสต์ ซิมเพิล

เริ่มง่าย ได้ชัวร์ เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท* เริ่มต้นง่าย แถมได้รับเงินคืนชัวร์ๆ ทุกๆ 2 ปี

เกนเฟิสต์ 380
(มีเงินปันผล)

เริ่มต้นวางแผนการออม ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 380 พลัส
(มีเงินปันผล)

วางแผนการออม พร้อมรับความคุ้มครองโรคร้าย 48 โรค และโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 424
(มีเงินปันผล)

วางแผนการออมอย่างมั่นใจ ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

เกนเฟิสต์ 650
(มีเงินปันผล)

เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

เกนเฟิสต์ 810

ต่อยอดความมั่นคง ด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน และมีเงินคืนให้ทุกปีตลอดสัญญา

เกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น

ปกป้อง คุ้มครองชีวิต ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 200%

เกนเฟิสต์ 525
(มีเงินปันผล)

สร้างความมั่นคง พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

เกนเฟิสต์ Speed Up 15/8 

เริ่มง่ายได้เร็ว รับเงินคืนทุกปี ผลตอบแทนสูง สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

โฮมเฟิสต์ พลัส
(ฉบับปรับปรุง)

วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกเรื่องในชีวิต พิเศษ เพิ่มเติมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

เครดิตเฟิสต์

แบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจให้ยังคงเป็นของคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์

แพลนเฟิสต์

วางแผนล่วงหน้าด้วยประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต แพลนเฟิสต์ เพื่อ สร้างหลักประกันให้ธุรกิจและครอบครัวที่คุณรัก

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ