Happy Retirement: เกษียณสบายใจ

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

Life & Invest: เพื่อวางแผนอนาคตและการลงทุน

บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์
(ชำระเบี้ยรายงวด)

ประกันชีวิตควบการลงทุน รับความคุ้มครองสูง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์
(ชำระเบี้ยครั้งเดียว)

ประกันชีวิตควบการลงทุน พร้อมช่วยปูทางสู่อนาคต ทางเลือกใหม่ที่มอบความคุ้มครองจากประกันชีวิต และโอกาสในการลงทุน

Better Savings: เพื่อการออม ที่มาพร้อมประกันชีวิต

บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส

เริ่มต้นวางแผนการออม เพื่อคุณและคนที่คุณรัก พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

Family Love: เพื่อครอบครัวที่คุณรัก

บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส

ส่งมอบมรดกที่มั่งคั่ง เพื่อคนที่คุณรักใช้ชีวิตอย่างมั่นคง

บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส

ส่งมอบมรดกแห่งความรัก และสร้างความมั่นใจได้ว่าคนสำคัญของคุณจะมีชีวิตที่ดีและมั่นคง

Healthy Life: เพื่อสุขภาพคุณ

บี ทูเกตเทอร์ แคร์

ดูแลอย่างอุ่นใจ ตอบโจทย์หลากหลายความต้องการ พร้อมคุ้มครองโรคร้ายแรง

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ

ไม่ต้องเลือก ไม่ต้องลังเลใจ เพราะเรารวมมาให้ในประกันเดียว ครอบคลุมทั้งการเก็บออมในรูปแบบประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์

ยกระดับการรักษา ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี ท้ังผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแบบฉุกเฉิน โดยให้ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั่วโลก)

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ชีวิตอุ่นใจมากกว่า กับสัญญาเพิ่มเติมที่คุณเลือกได้ เพื่อแนบกับประกันชีวิตแต่ละแบบ

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ