Life & Invest: เพื่อวางแผนอนาคตและการลงทุน

บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส ลิงค์

ทุกเป้าหมายที่ออกแบบเป็นไปได้ด้วย บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส ลิงค์ ให้คุณปรับเปลี่ยนเป้าหมายการเงิน และการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์
(ชำระเบี้ยรายงวด)

ประกันชีวิตควบการลงทุน รับความคุ้มครองสูง พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์
(ชำระเบี้ยครั้งเดียว)

ประกันชีวิตควบการลงทุน พร้อมช่วยปูทางสู่อนาคต ทางเลือกใหม่ที่มอบความคุ้มครองจากประกันชีวิต และโอกาสในการลงทุน

Better Savings: เพื่อการออม ที่มาพร้อมประกันชีวิต

บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส

เริ่มต้นวางแผนการออม เพื่อคุณและคนที่คุณรัก พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

Happy Retirement: เกษียณสบายใจ

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

Family Love: เพื่อครอบครัวที่คุณรัก

บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส

ส่งมอบมรดกที่มั่งคั่ง เพื่อคนที่คุณรักใช้ชีวิตอย่างมั่นคง

บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส

ส่งมอบมรดกแห่งความรัก และสร้างความมั่นใจได้ว่าคนสำคัญของคุณจะมีชีวิตที่ดีและมั่นคง

Healthy Life: เพื่อสุขภาพคุณ

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท แคร์

คุ้มครองคุณและคนที่คุณรักได้ใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่สะดุด หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หมดห่วงเรื่องค่ารักษากับค่าเบี้ยในราคาเบาๆ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้

เหมา เบิ้ล คุ้ม ครบ คุ้มครองครบ ทั้งชีวิตและสุขภาพ

บี ทูเกตเทอร์ แคร์

ดูแลอย่างอุ่นใจ ตอบโจทย์หลากหลายความต้องการ พร้อมคุ้มครองโรคร้ายแรง

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ

ไม่ต้องเลือก ไม่ต้องลังเลใจ เพราะเรารวมมาให้ในประกันเดียว ครอบคลุมทั้งการเก็บออมในรูปแบบประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์ (2021)

ยกระดับการรักษา ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 120 ล้านบาทต่อปี ท้ังผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแบบฉุกเฉิน โดยให้ความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทั่วโลก)

เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ชีวิตอุ่นใจมากกว่า กับสัญญาเพิ่มเติมที่คุณเลือกได้ เพื่อแนบกับประกันชีวิตแต่ละแบบ

Group Insurance: ประกันภัยกลุ่ม

บี ทูเกตเทอร์ กรุ๊ป เอส

ธุรกิจไม่สะดุด พร้อมหยุดความกังวล ด้วยประกันภัยกลุ่มสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 5 - 19 คน

บี ทูเกตเทอร์ กรุ๊ป เอ็ม

ธุรกิจไม่สะดุด พร้อมหยุดความกังวล ด้วยประกันกลุ่มสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 20 - 49 คน

บี ทูเกตเทอร์ กรุ๊ป แอล

ธุรกิจไม่สะดุด พร้อมหยุดความกังวล ด้วยประกันกลุ่มสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 50 - 100 คน

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ