บลจ.บัวหลวง

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์ บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวแก้ว กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย

กองทุนรวมคนไทยใจดี

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้

กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ
โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ
เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

บัวหลวงโฟนเอ็กซ์คลูซีฟ โทร. (66) 0 2645 5999

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์สายพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง